Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021, ngày 12/11/2021, Đoàn Thanh niên Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Chương trình tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam cho đoàn viên thanh niên tại Đoàn cơ sở Phòng tham mưu.

Tại chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên được giới thiệu cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề biển Đông và vùng biên giới.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN