Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHQS TỈNH THỰC HIỆN TỐT VIỆC NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

ĐOÀN THANH NIÊN BỘ CHQS TỈNH THỰC HIỆN TỐT VIỆC NÂNG CAO VĂN HÓA ĐỌC CHO ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN

Hiểu rõ được tầm quan trọng của văn hóa đọc và góp phần nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, Đoàn Thanh niên Bộ Chỉ huy Quân sự đã triển khai duy trì thực hiện tốt hoạt động đọc sách cho đoàn viên thanh niên. Trên cơ sở sẵn có của các phòng đọc của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh, Đoàn thanh niên Bộ CHQS tỉnh đã đề xuất đầu tư nâng cấp thư viện, phòng Hồ Chí Minh, phòng đọc, Tủ sách thanh niên, trích kinh phí mua thêm sách, báo, tạp chí, đồng thời bố trí, sắp xếp thời gian để đoàn viên thanh niên đơn vị đều được tham gia đọc sách, báo hàng ngày. Do đó, đã tạo hứng thú, khơi dậy niềm đam mê đọc sách để nâng cao trình độ, tích lũy kiến thức, phát triển tư duy, khả năng sáng tạo, bồi dưỡng nhân cách, tâm hồn, tăng cường ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống lành mạnh, đẩy mạnh xây dựng xã hội học tập, trong mỗi cán bộ, đoàn viên.

Để tiếp tục nâng cao văn hóa đọc, thời gian tới Đoàn Thanh niên Quân sự tỉnh chỉ đạo các cơ sở Đoàn tăng cường luân chuyển sách, báo giữa các cơ quan, đơn vị với nhau, bố trí thời gian mở cửa phù hợp, tạo không gian văn hóa đọc hấp dẫn nhằm thu hút cán bộ, đoàn viên đến tìm hiểu; tăng cường các hội thi tuyên truyền giới thiệu sách, chú trọng các hoạt động đọc sách, báo trong huấn luyện... để truyền tải kịp thời những thông tin nổi bật trong ngày, tuần đến với cán bộ, đoàn viên.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN