Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo

Đoàn trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên tổ chức các hoạt động hướng về biển đảo

Xác định công tác tuyên truyền về biển, đảo, biên giới là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với lực lượng đoàn viên thanh niên, thời gian qua, Ban Thường vụ Đoàn trường Cao Đẳng Công Nghiệp Hưng Yên  đã tổ chức, chủ động lồng ghép các nội dung tuyên truyền trong các hội Hội nghị, hoạt động của Đoàn, Hội, Đội nhằm tạo được hiệu ứng lan tỏa rộng khắp.

Ngày 20/4/2021, BTV Đoàn trường tổ chức Hội nghị về tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho đoàn viên, thanh niên . Ngày 15/11/2021, BTV Đoàn trường tổ chức Hội nghị "tuyên truyền biển, đảo, biên giới, những thông tin mới nhất về tình hình biển đông cho đoàn viên, thanh niên" . 

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên thanh niên được nghe đồng chí Phạm Văn Mùa –  Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Công Nghiệp Hưng Yên giới thiệu cách nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, quyền chủ quyền của Việt Nam đối với 02 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; phổ biến, quán triệt chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề biển Đông và vùng biên giới.

Qua các hoạt động trên, nhằm giúp  đoàn viên thanh niên hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta; từ đó, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN