Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Đoàn trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Đoàn trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 12/9/2021, Đoàn trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh đã tổ chức Hội nghị trực tuyền triển khai quán triệt Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng. Tại hội nghị, các đồng chí cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên được thông tin một số nội dung như: Những điểm mới, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh và Đoàn trương thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đoàn trường cũng đã phối hợp với các Khoa liên quan triển khai việc học tập Nghị quyết đến các cho đoàn, đến nay 100% đoàn viên, thanh niên nhà trường đã được học tập Nghị quyết.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp cán bộ Đoàn, đoàn viên nhà trường nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào các phong trào, chương trình, hoạt động của Đoàn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN