Thứ 6, 27/03/2009, 15:19

Hai phong trào lớn của tuổi trẻ

Trong nhiệm kỳ Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, hai phong trào lớn của tuổi trẻ là“5 xung kích phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 Đồng hành với thanh niên trên đ­ường lập thân, lập nghiệp”đã được Ban thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo, triển khai sâu rộng ở các cấp bộ Đoàn và các đối tượng thanh niên. Ngay trong năm đầu tiên thực hiện, hai phong trào này đã tạo những hiệu ứng tích cực, góp phần quan trọng vào kết quả chung, đồng thời tạo được những màu sắc và điểm nhấn mới của công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh nhà trong năm qua.

            Với phong trào “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn đã triển khai các nội dung: xung kích lao động sáng tạo và phát triển kinh tế xã hội; xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng; xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; xung kích thực hiện cải cách hành chính; xung kích trong hội nhập kinh tế quốc tế. Với sự nỗ lực của các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh phong trào đã đạt được nhiều kết qủa. Các cấp bộ Đoàn đã thực sự xung kích trong các phong trào “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa - Uống nước nhớ nguồn“, hoạt động nhân đạo từ thiện, Trên mặt trận xung kích bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, các hoạt động góp phần cải các hành chíh, tăng cư­ờng cung cấp thông tin về những cơ hội, thách thức trong quá trình hội nhập ….Đoàn viên, thanh niên trong trường học tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua dạy tốt, học tốt, xung kích thực hiện cuộc vận động “2 không” do Bộ GD&ĐT phát động. Các nhà trường đã có 222 đề tài, sáng kiến được áp dụng trong học tập, giảng dạy, trị giá 1.446 triệu đồng. Thanh niên khối nông nghiệp và nông thôn tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “4 mới”, toàn tỉnh đã có 58.792 lư­ợt ĐVTN tham gia. Tích cực tham gia chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn vay để phát triển sản xuất, kinh doanh, tích cực áp dụng KHKT vào sản xuất. Toàn tỉnh hiện có 534 trang trại thanh niên, các cơ sở đoàn đã tích cực nhân rộng các điển hình thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi trong ĐVTN. Đoàn viên, thanh niên trong công nghiệp và dịch vụ tích cực tham gia phong trào “Sáng tạo trẻ”; thi đua học tập nâng cao trình độ, nghiệp vụ, tay nghề, đảm nhận các đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Các cơ sở Đoàn đã tổ chức 06 hội thi “Sáng kiến cải tiến kỹ thuật”, “Thi tay nghề”, “Thi thợ giỏi”… thu hút 1.182 ĐVTN tham gia; có 414 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật được áp dụng vào thực tiễn, trị giá 5.671 triệu đồng. Đội ngũ công chức trẻ trong các cơ quan hành chính, sự nghiệp đã đề cao ý thức xây dựng phong cách làm việc vì nhân dân phục vụ góp phần tích cực trong việc thực hiện phong trào “Thanh niên tham gia cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh, sạch, đẹp”. ĐVTN khối này đã có 11 đề tài, sáng kiến, ý tưởng sáng tạo cải cách hành chính, tham gia xây dựng 56 mô hình cơ quan, công sở văn minh...Đoàn viên, thanh niên khối lực lượng vũ trang xung kích đi đầu trong các phong trào, hoạt động bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bình yên cuộc sống, thực hiện tốt các phong trào thi đua trong lực l­ượng vũ trang.
             Phong trào “4 Đồng hành với thanh niên trên đư­ờng lập thân, lập nghiệp”, Ban thường vụ tỉnh Đoàn coi đây là phong trào quan trọng, gắn với phong trào "5 xung kích" để khẳng định "Đoàn là bạn của thanh niên" với các nội dung: Đồng hành với thanh niên trong học tập, nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ; đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm; đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần và đồng hành với thanh niên trong phát triển kỹ năng xã hội. Thực hiện phong trào này, đồng thời để đồng hành với thanh niên học tập, nâng cao trình độ, các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, nhất là khối Đoàn trường đã chủ động trong phối hợp tổ chức các hoạt động trợ giúp học sinh, sinh viên vươn lên học tập qua việc triển khai các phong trào: “Học tập, rèn luyện vì ngày mai lập nghiệp”. Toàn tỉnh đã thành lập và duy trì hoạt động của 543 CLB ở các loại hình hoạt động, thu hút 24.435 lượt ĐVTN, HS, SV tham gia, trao 5.528 suất học bổng trị giá 1.909,2 triệu đồng cho HS, SV có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Các cơ sở Đoàn ngoài trường học đã tổ chức được 16 lớp học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho 1.202 ĐVTN; phối hợp tổ chức 556 lớp phổ cập tin học, ngoại ngữ cho trên 15 nghìn thanh niên. Trong đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp và việc làm, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã tổ chức được 123 buổi tuyên truyền về nghề nghiệp và việc làm cho 16.613 lượt ĐVTN, 22 cuộc gặp gỡ giữa ĐVTN với 14 doanh nghiệp, phối hợp với các doanh nghiệp tổ chức được 08 cuộc tư vấn, định hướng nghề nghiệp, việc làm cho 6.675 ĐVTN, trong đó có 2.621 ĐVTN giúp thanh niên có điều kiện học nghề, tìm kiếm việc làm, đồng thời phối hợp mở các lớp đào tạo nghề, tư vấn học nghề, việc làm tại các doanh nghiệp. Với phong trào đồng hành với thanh niên trong nâng cao thể chất và đời sống văn hoá tinh thần được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục được đẩy mạnh và coi đây là một trong những hình thức thu hút, tập hợp thanh niên có hiệu quả. Toàn tỉnh tổ chức đ­ược 42 giải thi đấu thể thao, 441 hội thi, hội diễn và các hoạt động văn hoá thể thao khác thu hút được 139.951 lượt ĐVTN tham gia, tham m­ưu xây dựng đ­ược 181 điểm vui chơi, giải trí cho thanh thiếu nhi; tích cực phát triển các loại hình văn hoá, văn nghệ ở cơ sở gắn với quy định về làng, xóm, khu phố văn hoá; tích cực đấu tranh phòng chống các tai, tệ nạn xã hội trong thanh thiếu nhi, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục giới tính, sức khoẻ sinh sản cho ĐVTN thực hiện tốt nội dung đồng hành với thanh niên trong nâng cao sức khoẻ thể chất, đời sống văn hoá tinh thần. Đồng hành với thanh niên trong nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội tuy là nội dung mới song được các cấp bộ Đoàn tích cực hưởng ứng, đưa nội dung giáo dục nâng cao kiến thức và kỹ năng hoạt động xã hội vào nội dung sinh hoạt chi đoàn và các hoạt động tập thể do Đoàn, Hội tổ chức; tăng cường tổ chức các hoạt động bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho thanh niên, đặc biệt là những kiến thức kinh tế, xã hội, các kỹ năng nói, viết và bày tỏ ý kiến, kỹ năng tổ chức hoạt động cho thanh thiếu nhi, kỹ năng xây dựng kế hoạch và làm việc nhóm, kỹ năng giao tiếp và ứng xử, xử lý tình huống.
             Có thể khẳng định qua một thời gian thực hiện, hai phong trào“5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc và 4 đồng hành với thanh niên trên đường lập thân, lập nghiệp ” được các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh triển khai và tổ chức thực hiện phù hợp với từng đối tượng ĐVTN, thu hút đông đảo TTN tham gia, phát huy được vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ, động viên cổ vũ thanh niên vươn lên phấn đấu trong học tập, lao động, công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trên nền những thành quả đó, trong năm 2009 với chủ đề công tác năm: "Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm", Ban thường vụ tỉnh Đoàn sẽ tiếp tục chỉ đạo các cấp bộ Đoàn triển khai 2 phong trào lớn theo chiều sâu với những nội dung mới theo hướng cụ thể, thiết thực phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đơn vị nhằm nâng công tác Đoàn và phong trào TTN lên một tầm cao mới, đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển chung trong tình hình hiện nay.

Trần Thị Thanh Thủy


 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: 5 xung kích-4 đồng hành
Get the Flash Player to see this rotator.