Các Đoàn viên tiêu biểu - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:26

Lần tải: 0 | Kích cỡ: 28.49 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

Bài 4 - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:25

Lần tải: 0 | Kích cỡ: 25.25 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

Bài 3 - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:24

Lần tải: 0 | Kích cỡ: 45.6 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

Bài 1 - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:23

Lần tải: 4 | Kích cỡ: 21.05 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

HƯỚNG DẪN Tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017)

Thứ tư, 20/09/2017, 09:44

Thực hiện Hướng dẫn số 29-HD/BTGTU, ngày 14/8/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về “Công tác tuyên truyền và tổ chức đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (7/11/1917 – 7/11/2017”. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn tuyên truyền và tổ chức đợt sinh...

Lần tải: 5 | Kích cỡ: 62.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Công tác nắm bắt, phản ánh và định hướng tư tưởng, dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2017

Thứ tư, 20/09/2017, 09:42

Nhằm kịp thời nắm bắt những diễn biến, tình hình tư tưởng của thanh niên hiện nay, góp phần nâng cao hiệu quả của công tác tuyên truyền, giáo dục thanh thiếu nhi, đáp ứng yêu cầu công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn xây dựng ...

Lần tải: 6 | Kích cỡ: 69 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

HƯỚNG DẪN Một số quy định xây dựng lề lối, tác phong của người cán bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên năm 2017

Thứ tư, 20/09/2017, 09:41

Thực hiện Kế hoạch số 527-KH/TWĐTN-BTG ngày 29/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi, giai đoạn 2016 – 2021”; Kế hoạch số 214-KH/TĐTN-TG ngày 24/10/2016 của...

Lần tải: 6 | Kích cỡ: 54.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ tư, 09/08/2017, 09:53

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH&nbs...

Lần tải: 6 | Kích cỡ: 210.5 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

KẾ HOẠCH Tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Thứ ba, 11/07/2017, 15:29

Thực hiện Kế hoạch số 64-KH/TU ngày 22/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII”, Hướng dẫn số 28-HD/BTGTU ngày 26/6/2017 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về...

Lần tải: 30 | Kích cỡ: 46 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Chiến dịch thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện hè năm 2017

Thứ năm, 29/06/2017, 15:10

Thực hiện Kế hoạch số 593-KH/TWĐTN-CNĐT ngày 10/4/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v tổ chức chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017”, Kế hoạch số 01/KH-BCĐ ngày 05/5/2017 của Ban chỉ đạo Hoạt động hè tỉnh Hưng Yên “V/v chỉ đạo, tổ chức hoạt động hè và chiến dịch...

Lần tải: 14 | Kích cỡ: 120 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»