Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018

Thứ 6, 31/08/2018, 09:49

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018

Lần tải: 16 | Kích cỡ: 2.72 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm, 23/08/2018, 15:37

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Công văn số 269 CV/HĐĐ ngày 29/11/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v hiệp y chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017- 2022”;

Lần tải: 9 | Kích cỡ: 15.04 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ năm, 02/08/2018, 10:51

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lần tải: 13 | Kích cỡ: 74 Kb | Danh mục: Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018

Thứ năm, 02/08/2018, 10:24

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018

Lần tải: 33 | Kích cỡ: 1.42 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018

Thứ ba, 03/07/2018, 17:41

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018

Lần tải: 27 | Kích cỡ: 1.75 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp

Thứ năm, 28/06/2018, 11:07

Lần tải: 17 | Kích cỡ: 10.98 Mb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 06 - tháng 06/2018

Thứ 6, 01/06/2018, 17:20

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 06 - tháng 06/2018

Lần tải: 34 | Kích cỡ: 1.57 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2018

Thứ ba, 15/05/2018, 16:28

PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2018

Lần tải: 112 | Kích cỡ: 388 Kb | Danh mục: Mẫu đăng ký | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ ba, 15/05/2018, 16:27

Thực hiện Thông báo số 267/TB - CQTT, ngày 19/4/2016 của Cơ quan Thường trực giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội ...

Lần tải: 107 | Kích cỡ: 58.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn giai đoạn 2017 - 2020

Thứ ba, 08/05/2018, 16:14

ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn giai đoạn 2017 - 2020


Lần tải: 33 | Kích cỡ: 109.5 Kb | Danh mục: Đề án | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»