Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 11 - tháng 11/2018

Thứ tư, 07/11/2018, 15:07

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 11 - tháng 11/2018

Lần tải: 2 | Kích cỡ: 1.39 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

Báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ ba, 09/10/2018, 17:58

Lần tải: 7 | Kích cỡ: 186.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 10 - tháng 10/2018

Thứ ba, 02/10/2018, 15:00

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 10 - tháng 10/2018

Lần tải: 13 | Kích cỡ: 2.16 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018

Thứ 6, 31/08/2018, 09:49

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 09 - tháng 9/2018

Lần tải: 25 | Kích cỡ: 2.72 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc công nhận chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ năm, 23/08/2018, 15:37

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội TNTP Hồ Chí Minh;
- Căn cứ Công văn số 269 CV/HĐĐ ngày 29/11/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v hiệp y chức danh Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017- 2022”;

Lần tải: 20 | Kích cỡ: 15.04 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Thứ năm, 02/08/2018, 10:51

Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Lần tải: 19 | Kích cỡ: 74 Kb | Danh mục: Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018

Thứ năm, 02/08/2018, 10:24

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018

Lần tải: 42 | Kích cỡ: 1.42 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018

Thứ ba, 03/07/2018, 17:41

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018

Lần tải: 36 | Kích cỡ: 1.75 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp

Thứ năm, 28/06/2018, 11:07

Lần tải: 25 | Kích cỡ: 10.98 Mb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 06 - tháng 06/2018

Thứ 6, 01/06/2018, 17:20

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 06 - tháng 06/2018

Lần tải: 41 | Kích cỡ: 1.57 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»