CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Thứ tư, 28/03/2018, 12:06

Thực hiện Chương trình số 196 - CTr/HĐĐTW ngày 24/8/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017- 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào th...

Lần tải: 79 | Kích cỡ: 32.93 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

CHƯƠNG TRÌNH Phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm học 2016 - 2017

Thứ hai, 03/10/2016, 17:31

Thực hiện Chương trình phối hợp số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung ương Đoàn về việc phối hợp hoạt động năm học 2016 - 2017, Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa hai...

Lần tải: 109 | Kích cỡ: 142.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học Năm học 2016 - 2017

Thứ hai, 26/09/2016, 08:39

Thực hiện Chương trình số 40-CTr/TWĐTN-TNTH ngày 16/8/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v triển khai Chương trình công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2016 - 2017”; Ban Thường vụ tỉnh Đoàn triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên...

Lần tải: 161 | Kích cỡ: 113.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình hành động của Đoàn Thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 - 2030”

Thứ hai, 14/12/2015, 14:28

Thực hiện Chương trình hành động số 33 -CTr/TWĐTN - BTG ngày 18/10/2015 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42 -CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về ....

Lần tải: 332 | Kích cỡ: 88.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Sở Giáo dục & Đào tạo và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên năm học 2015 - 2016

Thứ tư, 28/10/2015, 10:31

Thực hiện Chương trình phối hợp số 782/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 03/09/2015 giữa Bộ Giáo dục & Đào tạo và Trung ương Đoàn về việc phối hợp hoạt động năm học 2015 - 2016, Sở Giáo dục & Đào tạo, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên triển khai Chương trình phối hợp hoạt động giữa...

Lần tải: 128 | Kích cỡ: 171.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình Công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015 - 2016

Thứ ba, 08/09/2015, 15:39

          Thực hiện Chương trình số 02 CT/TWHSV ngày 11/8/2015 của Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam “V/v Triển khai Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2015- 2016”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh triển khai chương trình công...

Lần tải: 155 | Kích cỡ: 94.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2015 - 2016

Thứ ba, 08/09/2015, 15:38

Thực hiện Chương trình số 31- CTr/TWĐTN- TNTH ngày 18/8/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn“V/v Triển khai Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2015 - 2016”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn trển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học...

Lần tải: 132 | Kích cỡ: 97 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016

Thứ ba, 08/09/2015, 15:33

Thực hiện Chương trình số 233- CT/HĐĐTW ngày 14/8/2015 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2015 - 2016”, Hội đồng Đội tỉnh triển khai Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm học 2015...

Lần tải: 173 | Kích cỡ: 89 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2015

Thứ tư, 14/01/2015, 14:23

Năm 2015 là năm giữa nhiệm kỳ triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, năm Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, năm kỷ niệm nhiều ngày lễ lớn của Đảng, của quê hương, đất nước. Căn cứ...

Lần tải: 193 | Kích cỡ: 174 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2014

Thứ hai, 08/09/2014, 16:22

Năm 2014 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết đại hội Đoàn các cấp. Căn cứ định hướng công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn xây...

Lần tải: 182 | Kích cỡ: 103.5 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

1 2 3 4 »