V/v giới thiệu sinh viên tham gia lớp “Học kỳ quân đội” tỉnh Hưng Yên năm 2016

Thứ năm, 26/05/2016, 10:25

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2016; căn cứ Quy chế số 416/QC-PH về Phối hợp chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT địa phương và thực hiện chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng yên giai đoạn 2016-2020....

Lần tải: 117 | Kích cỡ: 42 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và đẩy mạnh tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 -2021

Thứ tư, 18/05/2016, 17:44

Thực hiện Công văn số 7213-CV/TWĐTN-BTG ngày 09/5/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021”; Công văn số 7218-CV/TW...

Lần tải: 138 | Kích cỡ: 81 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Công văn v/v gửi đề cương tuyên truyền 85 năm ngày thành lập Đoàn và bộ tuyên truyền trực quan của Trung ương Đoàn

Thứ 6, 04/03/2016, 09:17

Thực hiện Công văn số 6743-CV/TWĐTN-BTG ngày 25/2/2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “V/v sử dụng bộ tuyên truyền trực quan của Trung ương Đoàn”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016), Ban Thường vụ...

Lần tải: 188 | Kích cỡ: 31.5 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Công văn "V/v Tuyên truyền, chuẩn bị câu hỏi trong chương trình đối thoại trực tuyến giữa đoàn viên thanh niên với Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn”

Thứ tư, 02/03/2016, 13:38

Thực hiện Kế hoạch số 448-KH/TWĐTN-VP, ngày 01/3/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v Tổ chức đối thoại trực tuyến giữa Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đoàn với đoàn viên thanh niên năm 2016”; nhằm tạo điều kiện cho đoàn viên, thanh niên đóng góp ý kiến, suy nghĩ,...

Lần tải: 161 | Kích cỡ: 40.5 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Mẫu báo cáo số liệu bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới - lớp đoàn viên Lý Tự Trọng (Kèm theo công văn số 611-CV/TĐTN-TCKT ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn

Thứ 6, 26/09/2014, 11:35

Mẫu báo cáo số liệu bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới - lớp đoàn viên Lý Tự Trọng (Kèm theo công văn số 611-CV/TĐTN-TCKT ngày 25/9/2014 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn

Lần tải: 163 | Kích cỡ: 18 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Công văn V/v gửi báo cáo, phụ lục số liệu bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên lý Tự Trọng”

Thứ 6, 26/09/2014, 11:29

Công văn số 611-CV/TĐTN-TCKT V/v gửi báo cáo, phụ lục số liệu bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên lý Tự Trọng”

Lần tải: 139 | Kích cỡ: 29.5 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Công văn V/v xét chọn trao Học bổng Canon- Chắp cánh nhân tài 2014

Thứ hai, 21/07/2014, 08:49

Thực hiện Công văn số 3005- CV/TWĐTN-TNTH, ngày 04/7/2014 của Trung ương Đoàn “V/v xét chọn trao Học bổng Canon- Chắp cánh nhân tài 2014”;

Lần tải: 155 | Kích cỡ: 520.5 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Phụ lục 2 kèm theo công văn số 503 V/v báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ 7, 14/06/2014, 11:03

Phụ lục 2 kèm theo công văn số 503 V/v báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện  quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lần tải: 267 | Kích cỡ: 59.5 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Phụ lục 1 kèm theo công văn số 503 V/v báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ 7, 14/06/2014, 11:02

Phụ lục 1 kèm theo công văn số 503 V/v báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lần tải: 223 | Kích cỡ: 89.5 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

Công văn V/v báo cáo sơ kết 4 năm triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ 7, 14/06/2014, 10:45

Thực hiện Kế hoạch số 192 KH/TWĐTN-BTC, ngày 22/5/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “V/v sơ kết 4 năm triển khai thực hiện quy chế cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Ban Thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung, cụ...

Lần tải: 284 | Kích cỡ: 35 Kb | Danh mục: Công văn | Loại file:

1 2 3 4 ... » »»