Báo cáo chính trị Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh lần thứ III, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ ba, 09/10/2018, 17:58

Lần tải: 34 | Kích cỡ: 186.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XIV tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV

Thứ hai, 15/05/2017, 09:19

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định ...

Lần tải: 143 | Kích cỡ: 289 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Kết quả hoạt động của cơ quan Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2012

Thứ tư, 09/01/2013, 15:38

Thực hiện sự chỉ đạo của Hội đồng Đội Trung ương, định hướng công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2012 của Ban thường vụ tỉnh Đoàn, HĐĐ tỉnh và chương trình hoạt động của Nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2012...

Lần tải: 295 | Kích cỡ: 64.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN

Thứ năm, 03/11/2011, 13:37

BÁO CÁO SỐ LIỆU TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐOÀN
(Dùng cho báo cáo 6 tháng và 1 năm)

Lần tải: 420 | Kích cỡ: 191.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ “Về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông”

Thứ 6, 28/10/2011, 15:28

Thực hiện Công văn số 170-CV/TU ngày 09/6/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên “Về việc tổng kết Chỉ thị số 22-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng”; Công văn số 75- CV/ĐUCA ngày 20 tháng 7 năm 2011 của Đảng Công an tỉnh Hưng Yên “Về việc báo cáo tổng kết Chỉ thị số 22...

Lần tải: 640 | Kích cỡ: 76 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Kết quả thực hiện Chỉ thị 48 và Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011

Thứ năm, 16/06/2011, 15:48

Thực hiện Công văn số 10/BCĐ ngày 30/5/2011 của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm, phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm tỉnh Hưng Yên “V/v Báo cáo kết quả Chỉ thị 48 và Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia, phòng chống tội phạm 6 tháng đầu năm 2011.....

Lần tải: 1941 | Kích cỡ: 77 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Sơ kết 6 tháng đầu năm 2011 thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”

Thứ năm, 16/06/2011, 15:45

Thực hiện chương trình phối hợp thực hiện Nghị quyết liên tịch 01/2001/NQLT giữa tỉnh Đoàn với Công an tỉnh về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới”...............................................

Lần tải: 696 | Kích cỡ: 77.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo Cáo Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NQLT về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới” (2001 -2011)

Thứ năm, 16/06/2011, 15:42

Thực hiện Kế hoạch số 95/KH-BCĐ ngày 13/5/2011 của Ban chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tỉnh Hưng Yên “Về việc tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 01/2001/NĐLT về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong thời kỳ mới (2001-2011)”..............

Lần tải: 1236 | Kích cỡ: 115 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Tổng kết 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Tuổi trẻ Hưng Yên học tập và làm theo lời Bác”

Thứ ba, 24/05/2011, 16:13

Thực hiện Kế hoạch số 278 - KH/TWĐTN ngày 29/4/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn "V/v tổng kết 5 năm Cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”....

Lần tải: 407 | Kích cỡ: 103.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Kết quả công tác Đoàn và phong trào TTN tháng 03/2011

Thứ 6, 08/04/2011, 15:23

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN tỉnh Hưng Yên năm 2011, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo, triển khai tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 03/2011, kết quả như sau:...

Lần tải: 435 | Kích cỡ: 85.5 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

1 2 »