CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thứ tư, 09/08/2017, 09:53

CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH VỀ PHÒNG, CHỐNG SUY THOÁI TƯ TƯỞNG CHÍNH TRỊ, ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG, “TỰ DIỄN BIẾN”, “TỰ CHUYỂN HÓA” TRONG NỘI BỘ VÀ CHUYÊN ĐỀ HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH&nbs...

Lần tải: 83 | Kích cỡ: 210.5 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

MỘT SỐ MẪU VĂN BẢN SỬ DỤNG TRONG ĐẠI HỘI ĐOÀN CÁC CẤP

Thứ tư, 23/11/2016, 13:41


Lần tải: 168 | Kích cỡ: 143.5 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi Đoàn tháng 10

Thứ tư, 05/10/2016, 10:53

Lần tải: 91 | Kích cỡ: 1.41 Mb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt Chi Đoàn tháng 7

Thứ hai, 11/07/2016, 09:38

Trong sự nghiệp cách mạng vĩ đại do Đảng ta lãnh đạo nhằm giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế cao cả, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có biết bao ng­ười con của nhân dân ta đã anh dũng hy sinh, cống hiến xương máu, sức lực, tài sản...

Lần tải: 114 | Kích cỡ: 895.92 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

Chỉ thị về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hoá độc hại gây huỷ hoại đạo dức xã hội

Thứ năm, 24/02/2011, 14:38

Những năm gần đây, ở nước ta, văn hoá có bước phát triển về nhiều mặt, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu tinh thần lành mạnh, đa dạng của nhân dân, góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc...

Lần tải: 228 | Kích cỡ: 33 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

bài viếng các anh hùng liệt sỹ

Thứ năm, 24/02/2011, 13:54

Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sỹ!

Thưa các mẹ Việt nam anh hùng!

Kính thưa các vị đại biểu!

Thưa các đồng chí và các bạn!

Đại thắng mùa xuân lịch sử năm 1975 đã khẳng định sức mạnh đại đoàn kết của nhân dân Việt Nam trước thực dân Pháp và đế quốc Mỹ...

Lần tải: 502 | Kích cỡ: 34 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

Phát biểu tri ân của Tuổi trẻ với cac anh hùng liệt sỹ, đọc lời hứa quyết tâm và từ biệt các anh hùng liệt sỹ

Thứ năm, 24/02/2011, 13:46

Kính thưa hương hồn các anh hùng liệt sỹ!
Thưa các mẹ Việt Nam anh hùng!
 Kính thưa quý vị đại biểu, các đồng chí đoàn viên thanh niên!
Với đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” “Ăn quả nhớ người trồng cây” là truyền thống quý báu ngàn đời của người dân Việt Nam...

Lần tải: 380 | Kích cỡ: 25 Kb | Danh mục: Tài liệu tham khảo | Loại file:

1