GIẤY TRIỆU TẬP Học viên lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2016

Thứ hai, 13/06/2016, 17:15

Căn cứ Kế hoạch liên ngành số 17-KHLN/TĐ-BCH ngày 25/5/2016 giữa Tỉnh Đoàn và Bộ CHQS tỉnh “V/v tổ chức lớp Học kỳ Quân đội tỉnh Hưng Yên năm 2016"; Công văn giới thiệu của Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn; Căn cứ Đơn đăng ký của các học viên tham gia lớp học. Ban tổ chức lớp...

Lần tải: 210 | Kích cỡ: 43 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

GIẤY TRIỆU TẬP Dự hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII

Thứ 6, 29/04/2016, 08:28

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016; Kế hoạch số 17 – KH/TU, ngày 21/4/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn...

Lần tải: 180 | Kích cỡ: 34.5 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

GIẤY TRIỆU TẬP Dự giao lưu, đối thoại với cử tri lần đầu tiên đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021

Thứ 6, 29/04/2016, 08:27

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2016, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn tổ chức chương trình giao lưu, đối thoại với cử tri lần đầu tiên đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016 - 202.

Lần tải: 125 | Kích cỡ: 34 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

Giấy triệu tập Cán bộ tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư đoàn cấp xã năm 2014

Thứ hai, 28/04/2014, 16:39

Thực hiện công văn số 38/HVTTNVN ngày 18/4/2014 của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam “V/v cử cán bộ tham gia lớp bồi Bí thư Đoàn cấp xã năm 2014”, Ban Thường vụ tỉnh Đoàn triệu tập đại biểu tham gia lớp bồi dưỡng Bí thư Đoàn cấp xã năm 2014 do Học viện Thanh thiếu niên tổ chức...

Lần tải: 453 | Kích cỡ: 33.5 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

GIẤY TRIỆU TẬP Tham gia Hội nghị tuyên truyền về Pháp lệnh 34 và Hội thi báo cáo viên giỏi cấp tỉnh năm 2014

Thứ ba, 08/04/2014, 16:08

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2014; Kế hoạch Số 63-KH/TĐTN-TG ngày 10/3/2014 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn về “Tuyên truyền Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường thị ...

Lần tải: 265 | Kích cỡ: 34 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

Thông tri triệu tập về việc học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2012 - 2017

Thứ hai, 11/03/2013, 15:00

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2013; Kế hoạch số 12/KH-TĐ ngày 06/02/2013 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn....

Lần tải: 338 | Kích cỡ: 86.5 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:


Giấy triệu tập Tham gia chương trình Dạ hội hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về DS/KHHGĐ

Thứ tư, 07/12/2011, 15:10

Kính gửi: Đ/c Bí thư các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc. Thực hiện Kế hoạch số 334/KH- TWĐTN ngày 01 tháng 11 năm 2011 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “v/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về dân số và kỷ niệm 50 năm ngày truyền thống ngành...

Lần tải: 512 | Kích cỡ: 53 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

Giấy triệu tập Tham gia Liên hoan nghệ thuật "Bừng sáng sức trẻ Hưng Yên"

Thứ tư, 23/11/2011, 08:31

Kính gửi: Ban thường vụ các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc Thực hiện Kế hoạch số 20/KH- LN ngày 21 tháng 11 năm 2011 giữa Tỉnh Đoàn Hưng Yên với Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Hào về việc " Tổ chức Liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 180 năm ngày thành lập tỉnh"....

Lần tải: 449 | Kích cỡ: 55 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

Giấy triệu tập Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, ĐVTN

Thứ năm, 14/07/2011, 08:26

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2011; Căn cứ Kế hoạch số 114 /KH-TĐ ngày 24/6/2011 của Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên “V/v học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên”....

Lần tải: 423 | Kích cỡ: 43.5 Kb | Danh mục: Giấy triệu tập | Loại file:

1 2 »