Tờ trình về việc khen thưởng Chương trình tình nguyện mùa Đông năm 2010

Thứ 6, 28/10/2011, 15:25

Kính gửi: - Đoàn Chủ tịch ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; - Văn phòng Trung ương Hội LHTN Việt Nam. Thực hiện Hướng dẫn số 04 HD/TWH ngày 22/2/2011 của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam “Hướng dẫn tổng kết chương trình tình nguyện mùa Đông năm ...

Lần tải: 451 | Kích cỡ: 37 Kb | Danh mục: Tờ Trình | Loại file:

1