Hướng dẫn tuyên truyền Pháp lệnh 34/2007/PL - UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn từ năm 2013 đến hết năm 2015

Thứ tư, 18/09/2013, 14:22

Thực hiện Hướng dẫn số 13-HD/BDVTU ngày 28/8/2013 của Ban Dân vận Tỉnh ủy về việc "Hướng dẫn tuyên truyền Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn từ năm 2013 đến hết năm 2015”. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn...

Lần tải: 442 | Kích cỡ: 41 Kb | Danh mục: Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường | Loại file:

Những nội dung tập trung tuyên truyền pháp lệnh 34

Thứ ba, 17/09/2013, 08:46

Tuyên truyền nội dung Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11, ngày 20/4/2007 trên các trang Website, bản tin, tập san của các đơn vị, các hoạt động, các phong trào, trong sinh hoạt đoàn, hội ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị nhất là chương trình xây dựng nông thôn...

Lần tải: 399 | Kích cỡ: 78 Kb | Danh mục: Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường | Loại file:

Pháp lệnh số 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

Thứ năm, 12/09/2013, 16:06

PHÁP LỆNH THỰC HIỆN DÂN CHỦ Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN CỦA UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI SỐ 34/2007/PL-UBTVQH11 NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2007

Lần tải: 333 | Kích cỡ: 94 Kb | Danh mục: Pháp lệnh 34 về thực hiện dân chủ ở xã, phường | Loại file:

1