KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022”

(Thứ tư, 18/04/2018, 08:52)

Kế hoạch
66 Kb

 doc

130
Ban Tuyên giáo

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đến cán bộ, ĐVTN và nhân dân; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành Kế hoạch tổ chức Hội thi tìm hiểu “Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022” chào mừng kỷ niệm 128 năm ngày sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2018), 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018), cụ thể như sau: