KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

(Thứ tư, 02/05/2018, 10:01)

Kế hoạch
64.5 Kb

 doc

65
Ban Đoàn kết THTN

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Kế hoạch số 46 KH/TWH ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018”; thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018). Ban thư ký Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức “Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng” năm 2018 với những nội dung cụ thể sau: