KẾ HOẠCH Tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2018

(Thứ ba, 15/05/2018, 16:27)

Kế hoạch
58.5 Kb

 doc

143
Ban Tuyên giáo

Thực hiện Thông báo số 267/TB - CQTT, ngày 19/4/2016 của Cơ quan Thường trực giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội nghị tổng kết Chương trình “Học kỳ quân đội” giai đoạn 2012 - 2015; Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018; Quy chế số 416/QC-PH về phối hợp chỉ đạo công tác dân vận trong LLVT địa phương; Chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ CHQS với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội” tỉnh Hưng Yên năm 2018, với Chủ đề: “Tự hào trong quân ngũ cụ thể như sau: