HƯỚNG DẪN Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV tại Đại hội Đoàn cấp huyện

(Thứ hai, 15/05/2017, 09:18)

Hướng dẫn
67.5 Kb

 doc

97
Văn Phòng TĐTN
Văn Phòng TĐTN

Căn cứ Kế hoạch số 213- KH/TĐTN-TCKT ngày 19 tháng 10 năm 2016 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn “V/v tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2012-2017”, nhằm chuẩn bị tốt các nội dung tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn hướng dẫn việc thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV tại đại hội Đoàn cấp huyện, cụ thể như sau: