Báo cáo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khoá XIII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV

(Thứ năm, 21/02/2013, 13:37)

Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn
296 Kb

 doc

261
Tỉnh Đoàn Hưng Yên

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Hưng Yên, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi...