Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018

Thứ năm, 02/08/2018, 10:24

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 08 - tháng 08/2018

Lần tải: 80 | Kích cỡ: 1.42 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018

Thứ ba, 03/07/2018, 17:41

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 07 - tháng 07/2018

Lần tải: 63 | Kích cỡ: 1.75 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

Quyết định Phê duyệt Đề án hỗ trợ thanh niên Hưng Yên sáng tạo, khởi nghiệp

Thứ năm, 28/06/2018, 11:07

Lần tải: 56 | Kích cỡ: 10.98 Mb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 06 - tháng 06/2018

Thứ 6, 01/06/2018, 17:20

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 06 - tháng 06/2018

Lần tải: 71 | Kích cỡ: 1.57 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2018

Thứ ba, 15/05/2018, 16:28

PHIẾU ĐĂNG KÝ LỚP HỌC KỲ QUÂN ĐỘI 2018

Lần tải: 147 | Kích cỡ: 388 Kb | Danh mục: Mẫu đăng ký | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức lớp "Học kỳ Quân đội" tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ ba, 15/05/2018, 16:27

Thực hiện Thông báo số 267/TB - CQTT, ngày 19/4/2016 của Cơ quan Thường trực giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về Kết luận của Thủ trưởng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Hội ...

Lần tải: 143 | Kích cỡ: 58.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn giai đoạn 2017 - 2020

Thứ ba, 08/05/2018, 16:14

ĐỀ ÁN Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn giai đoạn 2017 - 2020


Lần tải: 69 | Kích cỡ: 109.5 Kb | Danh mục: Đề án | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 05 - tháng 05/2018

Thứ năm, 03/05/2018, 09:27

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 05 - tháng 05/2018

Lần tải: 84 | Kích cỡ: 2.42 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018

Thứ tư, 02/05/2018, 10:01

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2018; Kế hoạch số 46 KH/TWH ngày 12 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam về việc “Tổ chức Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác, tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2018”; thi đua lập thành...

Lần tải: 65 | Kích cỡ: 64.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Năm An toàn giao thông - 2018”

Thứ tư, 02/05/2018, 10:00

Thực hiện Kế hoạch số 19 - KH/TWĐTN – ĐKTHTN ngày 27/02/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc "Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm An toàn giao thông 2018”; Kế hoạch số 11/KH-BATGT ngày 30/01/2018 của Ban An toàn giao thông tỉnh về “Năm an toàn giao thông...

Lần tải: 63 | Kích cỡ: 73.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

« 1 2 3 4 5 ... » »»