Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2018

Thứ ba, 03/04/2018, 11:29

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 04 - tháng 04/2018

Lần tải: 66 | Kích cỡ: 1.28 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017 - 2018

Thứ tư, 28/03/2018, 12:06

Thực hiện Chương trình số 196 - CTr/HĐĐTW ngày 24/8/2017 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2017- 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên triển khai Chương trình công tác Đội và phong trào th...

Lần tải: 53 | Kích cỡ: 32.93 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 28/03/2018, 12:04

Căn cứ điều Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên.

Lần tải: 45 | Kích cỡ: 25.58 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

QUYẾT ĐỊNH Về việc thành lập Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2017- 2022

Thứ tư, 28/03/2018, 12:04

- Căn cứ Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Điều lệ Đội, Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh; - Căn cứ Công văn sô 08 CV/TĐTN-TTNTH ngày 20/10/2018 của Hội đồng Đội tỉnh “V/v giới thiệu thành viên tham gia Hội đồng Đội...

Lần tải: 50 | Kích cỡ: 42 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi cấp tỉnh Hưng Yên năm học 2017 - 2018

Thứ tư, 28/03/2018, 12:03

Thực hiện Hướng dẫn số 22 HD/HĐĐTW, ngày 24/01/2018 của Hội đồng Đội Trung ương “V/v Hướng dẫn tổ chức Hội thi Chỉ huy Đội giỏi các cấp năm 2018”; thiết thực chào mừng kỷ niệm 77 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh (15/5/1941- 15/5/2018), Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên xây dựng...

Lần tải: 47 | Kích cỡ: 59 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018)

Thứ tư, 28/03/2018, 09:49

ĐÈ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN KỶ NIỆM 1050 NĂM NHÀ NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT (968 - 2018) 

Lần tải: 52 | Kích cỡ: 241.84 Kb | Danh mục: Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời | Loại file:

ĐỀ CƯƠNG TUYÊN TRUYỀN 87 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2018) và Tháng Thanh niên năm 2018

Thứ năm, 15/03/2018, 08:36

I. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - chặng đường 87 năm xây dựng và trưởng thành Ngay sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng và Bác Hồ đã nhận thấy sự cần thiết phải thành lập tổ chức cộng sản của những người trẻ tuổi. Chính vì thế, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành...

Lần tải: 199 | Kích cỡ: 92.5 Kb | Danh mục: Đề cương, câu hỏi, gợi ý trả lời | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày đoàn viên và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hưng Yên năm 2018 nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ tư, 07/03/2018, 15:07

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TWĐTN-BTC ngày 29/01/2018 về “Tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2018; Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ...

Lần tải: 55 | Kích cỡ: 72 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2018

Thứ năm, 01/03/2018, 13:43

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2018

Lần tải: 65 | Kích cỡ: 947.95 Kb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nữ sinh tài năng, duyên dáng” lần thứ I tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ hai, 05/02/2018, 15:47

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018; thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, lần thứ III, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 74 | Kích cỡ: 24.03 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

« 1 2 3 4 5 6 ... » »»