Báo cáo Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"

Thứ năm, 24/02/2011, 10:17

Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"...

Lần tải: 1775 | Kích cỡ: 183 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Tổng kết 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Hưng Yên

Thứ năm, 24/02/2011, 09:35

Phát huy truyền thống “ Ba sẵn sàng”, “ Năm xung phong” của các thế thệ cha anh đi trước, năm 1999 phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên ...

Lần tải: 348 | Kích cỡ: 63 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Kế hoạch Tổ chức Năm Thanh niên 2011

Thứ tư, 23/02/2011, 14:52

Căn cứ Thông báo số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011...

Lần tải: 184 | Kích cỡ: 50.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệmm 80 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ tư, 23/02/2011, 14:40

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TWĐTN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011)”...

Lần tải: 227 | Kích cỡ: 57.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

kế hoạch tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2010

Thứ tư, 23/02/2011, 14:28

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của BCH Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của BCH tỉnh Đoàn Hưng Yên...

Lần tải: 220 | Kích cỡ: 55.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạch tổ chức ba cuộc thi

Thứ tư, 23/02/2011, 13:56

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ-TWĐTN ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương “Về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng"...

Lần tải: 235 | Kích cỡ: 52.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạch Tổ chức chương trình “Ngày hội non sông” khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên năm 2010

Thứ tư, 23/02/2011, 13:44

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2010; Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009- 2010; chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2010)...

Lần tải: 139 | Kích cỡ: 45 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạch hành động tháng thanh niên năm 2010

Thứ tư, 23/02/2011, 13:24

Năm 2010 là năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước. Nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2010)...

Lần tải: 212 | Kích cỡ: 43.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010 - 2011

Thứ tư, 23/02/2011, 13:10

Thực hiện chương trình số 217 CT/TWĐTN ngày 11/8/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về "Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2010-2011"...

Lần tải: 200 | Kích cỡ: 57 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

Chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010

Thứ tư, 23/02/2011, 11:26

Năm 2010, năm diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của quê hương, đất nước: Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội; 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; 80 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam; 65 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9...

Lần tải: 173 | Kích cỡ: 76 Kb | Danh mục: Chương trình | Loại file:

«« « ... 36 37 38 39 40 »