Quyết định V/v ban hành Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Thứ năm, 24/02/2011, 10:58

- Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng hiện hành;

- Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn;

Lần tải: 438 | Kích cỡ: 74 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Ban hành Quy định tiêu chuẩn các danh hiệu thi đua,

Thứ năm, 24/02/2011, 10:49

- Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
- Căn cứ Quy chế Thi đua, khen thưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định số 133 QĐ/TWĐTN ngày 22 tháng 5 năm 2008 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn;
- Xét đề nghị của Văn Phòng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ...

Lần tải: 231 | Kích cỡ: 72 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Quyết định Về việc thành lập Ban chỉ đạo tháng Thanh niên tỉnh Hưng Yên năm 2009

Thứ năm, 24/02/2011, 10:40

- Căn cứ Quy chế làm việc của Ban chấp hành tỉnh Đoàn H­ưng Yên (khoá XIII); - Căn cứ Ch­ương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2009; - Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-TĐ ngày 20/1/2009 của Ban thư­ờng vụ tỉnh Đoàn Hư­ng Yên về “Hành động tháng Thanh niên năm 2009"; ...

Lần tải: 200 | Kích cỡ: 29.5 Kb | Danh mục: Quyết định | Loại file:

Báo cáo Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"

Thứ năm, 24/02/2011, 10:17

Sơ kết Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 25 NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X "về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH"...

Lần tải: 1795 | Kích cỡ: 183 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Báo cáo Tổng kết 10 năm phong trào thanh niên tình nguyện tỉnh Hưng Yên

Thứ năm, 24/02/2011, 09:35

Phát huy truyền thống “ Ba sẵn sàng”, “ Năm xung phong” của các thế thệ cha anh đi trước, năm 1999 phong trào thanh niên tình nguyện được tổ chức lần đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên ...

Lần tải: 370 | Kích cỡ: 63 Kb | Danh mục: Báo cáo | Loại file:

Kế hoạch Tổ chức Năm Thanh niên 2011

Thứ tư, 23/02/2011, 14:52

Căn cứ Thông báo số 380-TB/TW ngày 23 tháng 9 năm 2010 Thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm Thanh niên 2011...

Lần tải: 204 | Kích cỡ: 50.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạc Tổ chức các hoạt động Kỷ niệmm 80 ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ tư, 23/02/2011, 14:40

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TWĐTN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011)”...

Lần tải: 251 | Kích cỡ: 57.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

kế hoạch tổ chức chương trình thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ năm 2010

Thứ tư, 23/02/2011, 14:28

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của BCH Trung ương ĐTNCS Hồ Chí Minh, chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2010 của BCH tỉnh Đoàn Hưng Yên...

Lần tải: 242 | Kích cỡ: 55.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạch tổ chức ba cuộc thi

Thứ tư, 23/02/2011, 13:56

Thực hiện Kế hoạch số 08/KH-BCĐ-TWĐTN ngày 29 tháng 09 năm 2009 của Ban chỉ đạo Trung ương “Về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu "Thăng Long - Hà Nội nghìn năm Văn hiến và Anh hùng"...

Lần tải: 260 | Kích cỡ: 52.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Kế hoạch Tổ chức chương trình “Ngày hội non sông” khối các trường Đại học, Cao đẳng tỉnh Hưng Yên năm 2010

Thứ tư, 23/02/2011, 13:44

Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2010; Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2009- 2010; chào mừng kỷ niệm 35 năm ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2010)...

Lần tải: 163 | Kích cỡ: 45 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

«« « ... 36 37 38 39 40 »