KẾ HOẠCH Tổ chức Ngày đoàn viên và tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác tỉnh Hưng Yên năm 2018 nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Thứ tư, 07/03/2018, 15:07

Thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/TWĐTN-BTC ngày 29/01/2018 về “Tổ chức Ngày đoàn viên với chủ đề Tuổi trẻ sáng tạo năm 2018”; Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm 2018; Thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập ...

Lần tải: 80 | Kích cỡ: 72 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2018

Thứ năm, 01/03/2018, 13:43

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 03 - tháng 03/2018

Lần tải: 88 | Kích cỡ: 947.95 Kb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Hội thi “Nữ sinh tài năng, duyên dáng” lần thứ I tỉnh Hưng Yên năm 2018

Thứ hai, 05/02/2018, 15:47

Thực hiện Chương trình công tác Hội và phong trào sinh viên tỉnh Hưng Yên năm học 2017-2018; thiết thực chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, lần thứ III, Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 97 | Kích cỡ: 24.03 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023

Thứ hai, 05/02/2018, 15:46

Thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Kế hoạch số 01- KH/TWHSV ngày 05/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về việc “Tổ chức Đại hội, Hội nghị đại biểu Hội Sinh viên các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, nhiệm...

Lần tải: 89 | Kích cỡ: 67 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 02 - tháng 02/2018

Thứ hai, 05/02/2018, 11:25

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 02/2018

Lần tải: 100 | Kích cỡ: 1.02 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn 2018 | Loại file:

KẾ HOẠCH Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ tư, 31/01/2018, 14:57

Thực hiện Kế hoạch số 06-KH/TWĐTN-BTG ngày 09/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc “Học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022”; Căn cứ Chương trình công tác Đoàn...

Lần tải: 121 | Kích cỡ: 78.5 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Hướng dẫn Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ đoàn, đoàn viên, thanh niên chuyên đề năm 2018

Thứ năm, 18/01/2018, 16:23

Thực hiện Hướng dẫn số 03-HD/TU ngày 29/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc “Hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2018”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn ban hành hướng dẫn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách...

Lần tải: 98 | Kích cỡ: 54.5 Kb | Danh mục: Hướng dẫn | Loại file:

Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:17

1. Mục đích - Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 gắn với tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Đoàn thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ...

Lần tải: 98 | Kích cỡ: 193.5 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:17

Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ Việt Nam, đánh dấu bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Đại hội diễn ra trong thời điểm đất nước tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa...

Lần tải: 83 | Kích cỡ: 332 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:16

Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách: “Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”. Cuốn sách được biên soạn dưới...

Lần tải: 119 | Kích cỡ: 276 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

« 1 2 3 4 5 6 7 ... » »»