WEBSITE TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN
Hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI

Thứ tư, 17/01/2018, 09:16

Nhằm phục vụ tốt đợt học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xuất bản cuốn sách: “Hỏi - Đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI”. Cuốn sách được biên soạn dưới...

Lần tải: 64 | Kích cỡ: 276 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Infographic các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá... Đại hội XV

Thứ 6, 12/01/2018, 15:06

Lần tải: 47 | Kích cỡ: 721.29 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Kết quả Đại hội XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022

Thứ 6, 12/01/2018, 15:05

Lần tải: 48 | Kích cỡ: 722.23 Kb | Danh mục: Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn | Loại file:

Tài liệu sinh hoạt chi đoàn số 01 - tháng 01/2018

Thứ 6, 12/01/2018, 13:59

Lần tải: 47 | Kích cỡ: 4.12 Mb | Danh mục: Tài liệu sinh hoạt chi đoàn | Loại file:

TÀI LIỆU GIỚI THIỆU, QUÁN TRIỆT, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CÁC NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ TRUNG ƯƠNG 6, KHÓA XII CỦA ĐẢNG

Thứ tư, 06/12/2017, 10:27

Thực hiện Chương trình làm việc toàn khóa, từ ngày 4 đến ngày 11/10/2017, tại Thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đã tổ chức Hội nghị lần thứ sáu để thảo luận, thông qua Nghị quyết Hội nghị gồm 04 nghị quyết chuyên đề và 01 kết luận:

Lần tải: 34 | Kích cỡ: 257.5 Kb | Danh mục: Nghị quyết | Loại file:

KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018)

Thứ hai, 27/11/2017, 10:58

Thực hiện Kế hoạch số 25 - KH/TWHSV ngày 06 tháng 11 năm 2017 của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam “V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68  năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội Sinh viên Việt Nam (09/01/1950 - 09/01/2018”, Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt...

Lần tải: 45 | Kích cỡ: 57 Kb | Danh mục: Kế hoạch | Loại file:

Các Đoàn viên tiêu biểu - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:26

Lần tải: 51 | Kích cỡ: 28.49 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

Bài 4 - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:25

Lần tải: 55 | Kích cỡ: 25.25 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

Bài 3 - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:24

Lần tải: 36 | Kích cỡ: 45.6 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

Bài 1 - Infographic về 6 bài học lý luận chính trị

Thứ hai, 16/10/2017, 12:23

Lần tải: 59 | Kích cỡ: 21.05 Mb | Danh mục: Tài liệu học tập lý luận chính trị | Loại file:

« 1 2 3 4 5 6 7 ... » »»