Thứ hai, 08/10/2018, 08:32
Ngày 04/10, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn phối hợp với BIDV chi nhánh Hưng Yên tổ chức Lễ khánh thành, bàn giao Nhà nhân ái và nhà tiêu hợp vệ sinh tặng cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn: Đoàn Thị Hiến ở thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ.
Thứ 6, 05/10/2018, 17:17
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018; Ngày 28/9, tại Hội trường Trường THPT Mỹ Hào, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho thanh thiếu nhi năm 2018.
Thứ tư, 03/10/2018, 21:38
Ngày 21/9, tại Trung tâm Chính trị huyện Tiên Lữ, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức lớp tập huấn Chuyển giao khoa học kỹ thuật, sản xuất nông nghiệp sạch theo tiêu chuẩn VIETGAP cho đoàn viên, thanh niên năm 2018.
Thứ tư, 03/10/2018, 15:12
Những năm qua, phát huy vai trò, trách nhiệm, tinh thần xung kích, đi đầu của đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh nói chung, cán bộ Đoàn cấp tỉnh nói riêng trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện gắn với triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, qua đó góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII của Đảng.
Thứ tư, 03/10/2018, 12:17
Đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hưng Yên cơ bản hoàn thành chỉ tiêu triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 -2022.
Thứ tư, 03/10/2018, 11:59
Năm 2018 là năm đầu tiên các cấp bộ Đoàn tỉnh Hưng Yên tổ chức triển khai, học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XV và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào TTN năm 2018 với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, phát động tới các cấp bộ Đoàn cần tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn đi vào cuộc sống.
Thứ ba, 02/10/2018, 17:43
Tích cực triển khai, thực hiện Quy định số 01 –QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022”; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch số 50-KH/TÐTN-TCKT ngày 21/6/2018 nhằm chỉ đạo, thực hiện trong cán bộ đoàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2022.
Thứ ba, 02/10/2018, 12:08
Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI; Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 xác định nhiều chủ trương, nội dung mới trong công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi. Trong đó, chủ trương 1 + 1 được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tích cực cụ thể hóa, ban hành hướng dẫn số 16-HD/TÐTN-TCKT ngày 28/8/2018 về “Thực hiện chủ trương 1+1 trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”
Thứ hai, 01/10/2018, 16:26
Thực hiện Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về công tác kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội năm 2018, từ ngày 27 - 28/9 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan thành lập Đoàn giám sát, làm việc với các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Quyết định 13/2013/QĐ-TTg ngày 06/2/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
Thứ hai, 01/10/2018, 16:20
Ngày 26/9, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, UBKT Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chế độ đi cơ sở của Ủy viên BCH và cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2018.
 
Get the Flash Player to see this rotator.