WEBSITE TỈNH ĐOÀN HƯNG YÊN
Thứ tư, 06/06/2018, 10:59

Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Ngày 28/5, Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và tuyên truyền về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đoàn viên thanh niên


Thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng – Báo cáo viên tuyên truyền về
 Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đoàn viên thanh niên

Dự hội nghị có đồng chí: Bùi Huy Cường - Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn; Trưởng phó các ban chuyên môn Tỉnh đoàn; các đồng chí Bí thư các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc cùng hơn 100 cán bộ, đoàn viên thanh niên toàn tỉnh. Đồng chí Thiếu tá Nguyễn Tiến Hưng – Trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh báo cáo viên cấp tỉnh tuyên truyền về nhiệm vụ Bảo vệ Tổ quốc là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ Ðảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; chủ động ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Bảo vệ Tổ quốc là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân. Như vậy, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với toàn Đảng, toàn quân và toàn dân. Báo cáo viên quán triệt những nội dung cơ bản của Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng với chủ đề của Đại hội: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định; phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Song song với việc trình bày nội dung học tập, quán triệt về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, báo cáo viên thông tin thêm về tình hình chung của thế giới trong giai đoạn hiện nay; tình hình biển đông và thủ đoạn của Trung Quốc đối với âm mưu bành trướng khu vực Đông Nam Á - trước mắt là 3 nước Lào, Campuchia và Việt Nam; tình hình đấu tranh với các thế lực thù địch đang âm mưu “Diễn biến hòa bình”, “Bạo loạn lật đổ”…

 

Thanh Bình

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đoàn thanh niên
Get the Flash Player to see this rotator.