Thứ hai, 01/10/2018, 16:20

Đẩy mạnh triển khai, thực hiện chế độ đi cơ sở của cán bộ Đoàn theo chủ trương 1+2

Ngày 26/9, tại hội trường cơ quan Tỉnh đoàn, UBKT Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị giám sát việc thực hiện chế độ đi cơ sở của Ủy viên BCH và cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh năm 2018.

     
     UBKT Tỉnh đoàn giám sát việc thực hiện chế độ đi cơ sở theo chủ trương 1+2

Tại buổi làm việc, căn cứ Hướng dẫn của Ban Bí thư Trung ương Đoàn và Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn về việc thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn đã trao đổi, xác minh, thu thập tài liệu minh chứng về việc thực hiện chế độ đi cơ sở của đội ngũ UV BCH, cán bộ Tỉnh đoàn; chỉ ra những ưu điểm, tồn tại, hạn chế trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện và xây dựng báo cáo đi cơ sở của cán bộ Tỉnh đoàn trong năm 2018.

          Kết thúc hội nghị, trên cơ sở kiến nghị của UBKT, Thường trực Tỉnh đoàn đã phát biểu định hướng các giải pháp, đồng thời chỉ đạo đội ngũ cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn tiếp tục đẩy mạnh triển khai, thực hiện chế độ đi cơ sở theo chủ trương 1+2. Ngoài nội dung làm việc tại hội nghị, UBKT Tỉnh đoàn thống nhất lịch dự nắm bắt thực tế 03 hoạt động đi cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh tại huyện, thành Đoàn và tại địa bàn xã, phường, thị trấn.


Nhằm cụ thể hóa chủ trương đi cơ sở của cán bộ Đoàn cấp tỉnh theo Hướng dẫn số 03-HD/TWĐTN-BTC ngày 21/3/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã ban hành Kế hoạch số 39-KH/TĐTN-TCKT, ngày 24/4/2018 về việc “Thực hiện chế độ đi công tác cơ sở của cán bộ Đoàn chuyên trách cấp tỉnh giai đoạn 2018-2022”. Cụ thể, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, hội, đội, phong trào thanh thiếu nhi đi cơ sở phải đủ 02 tháng/năm (60 ngày/năm), cán bộ được khuyến khích đi nhiều hơn 02 tháng. Nội dung đi cơ sở gồm: theo chuyên đề, phối hợp tổ chức, triển khai hoạt động tại cơ sở; kiểm tra, giám sát;dự sinh hoạt chuyên đề hội nghị BCH, BTV đoàn cấp dưới và dự sinh hoạt chi đoàn.

Ban Tổ chức – Kiểm tra

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đoàn thanh niên
Get the Flash Player to see this rotator.