Thứ tư, 03/10/2018, 12:17

Hưng Yên hoàn thành việc Học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp

Đến nay, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Hưng Yên cơ bản hoàn thành chỉ tiêu triển khai học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 -2022.

Nội dung học tập, quán triệt, tuyên truyền tập trung vào những vấn đề chính, quan điểm mới trong các văn kiện: Báo cáo chính trị; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI; Văn kiện Đại hội và Chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và các nội dung chỉ đạo quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2018 trong đó yêu cầu 100% các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triển khai, phát động tới các cấp bộ Đoàn cần tập trung đổi mới hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyên truyền góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đoàn đi vào cuộc sống.

Ngày 27/10/2017, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị triển khai học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV. Dự hội nghị có 250 học viên là cán bộ Đoàn chủ chốt các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Bí thư Đoàn các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Tại hội nghị, đồng chí Bùi Huy Cường - Bí thư Tỉnh đoàn thông tin những nội dung kết quả Đại hội đại biểu Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2017 - 2022 và truyền đạt những nội dung chính như: Kết quả, chỉ tiêu nhiệm kỳ, các chương trình, phong trào, đề án…mà Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XV đã đề ra.

Ngày 18/01/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã triệu tập các đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, trưởng, phó các phòng, ban Tỉnh đoàn và Bí thư các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc tham dự Hội Nghị trực tuyến toàn quốc do Trung ương Đoàn tổ chức. Ngày 13/3/2018, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức hội nghị học tập trực tuyến Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 thông qua phương tiện của Chi nhánh Viettel Hưng Yên tại thành phố Hưng Yên và 8 điểm cầu các huyện: Kim Động, Khoái Châu, Văn Giang, Văn Lâm, Mỹ Hào, Ân Thi, Yên Mỹ, Tiên Lữ. Tham gia buổi học trực tuyến có trên 400 cán bộ Đoàn cấp tỉnh, cấp huyện và cấp cơ sở ở các điểm cầu dự học tập.


Huyện đoàn Mỹ Hào tổ chức học tập Nghị quyết

Ngày 22/5/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 tại Hội trường Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tham gia Hội thi có hơn 100 thí sinh của 14 đội tuyển đến từ các Huyện, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 22/22 đơn vị Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc đã xây dựng kế hoạch, tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết phù hợp với từng địa phương, đơn vị (đạt 100%). Các đơn vị chủ động phối hợp các cơ quan báo chí, cơ quan thông tin, tuyên truyền của địa phương, đơn vị trong việc giới thiệu, phổ biến các nội dung Nghị quyết, tổ chức tuyên truyền, học tập Nghị quyết thông qua các diễn đàn, tọa đàm, hội thi, trong các buổi họp, sinh hoạt dưới cờ, tuyên truyền trên đài truyền thanh huyện, tuyên truyền nhân dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đoàn, nội dung học tập được quán triệt, tuyên truyền có trọng tâm, ngắn gọn, dễ hiểu và đầy đủ các nội dung của Nghị quyết.

Kết quả, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã tổ chức được 412 hội nghị học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết cho 3.005/3.005 cán bộ Đoàn (đạt 100%), 60.543/60.543 đoàn viên (đạt 100%), 260.800/320.000 thanh niên (đạt 81,5%).

Ngoài ra, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh còn thường xuyên đăng tải các banner, infographic, khẩu hiệu tuyên truyền về Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc trên các phương tiện truyền thông như: website Tỉnh đoàn Hưng Yên Hưng Yên, bản tin Tuổi trẻ Hưng Yên và các trang mạng xã hội của Đoàn từ tỉnh đến cơ sở.


Hội thi tìm hiểu Nghị quyết thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên

Bên cạnh đó, các cấp bộ Đoàn còn tập trung thảo luận, xác định rõ trách nhiệm của tập thể và cá nhân trong xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết ở các cấp, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết gắn với nhiệm vụ công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương, đơn vị.

Có thể khẳng định, công tác triển khai, tổ chức học tập, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 được các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai, thực hiện cụ thể, thiết thực, tạo thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng và là hoạt động thường xuyên, xuyên suốt cả nhiệm kỳ.

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đoàn thanh niên
Get the Flash Player to see this rotator.