Thứ ba, 02/10/2018, 17:43

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy định học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn

Tích cực triển khai, thực hiện Quy định số 01 –QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về “chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ đoàn giai đoạn 2018 – 2022”; trong thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tập trung cụ thể hóa, xây dựng kế hoạch số 50-KH/TÐTN-TCKT ngày 21/6/2018 nhằm chỉ đạo, thực hiện trong cán bộ đoàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2018 – 2022.


Lớp bồi dưỡng lý luận, chính trị, kỹ năng, nghiệp vụ công tác
 do Tỉnh đoàn phối hợp với Trường Chính trị Nguyễn Văn Linh tổ chức

Kế hoạch học tập lý luận, chính trị áp dụng đối với cán bộ đoàn giữ chức danh từ bí thư chi đoàn trở lên; cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Ðoàn cấp huyện, cấp tỉnh; tổng phụ trách Ðội, thủ lĩnh thanh niên các truờng; trợ lý thanh niên Bộ CHQS tỉnh. Kế hoạch nêu rõ nội dung, phương thức, yêu cầu cụ thể trong triển khai, thực hiện. Nhằm tiếp tục thực hiện tốt quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn; trong thời gian tới, Ban Thường vụ huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc nghiên cứu, đẩy mạnh áp dụng triển khai một số giải pháp như sau:

          Một là: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp đội ngũ cán bộ Đoàn tại địa phương, đơn vị hiểu được vai trò, tầm quan trọng, nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi trong học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị. Trong đó, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ các nội dung, chuyên đề học tập lý luận chính trị từ các trang fanpage mạng xã hội chính thức của Trung ương Đoàn, Tỉnh đoàn; phối hợp tổ chức hội thi, cuộc thi theo chuyên đề.

          Hai là: Cụ thể hóa thực hiện tốt kế hoạch học tập của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn. Đối với việc triển khai tại địa phương, đơn vị, chú trọng việc đầu tư về nội dung, báo cáo viên, hình thức truyền đạt các nội dung học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn theo hướng phù hợp với đối tượng, trình độ nhận thức của cán bộ Đoàn mỗi cấp; truyền đạt, trao đổi làm rõ được các nội dung bức thiết, sát với quyền, lợi ích, các vấn đề thời sự được cán bộ Đoàn quan tâm.

          Ba là: Đưa kết qu hc tp lý lun chính tr làm mt tiêu chí đ xem xét, đánh giá, phân loi cán b; Có biện pháp phù hợp với thực tế đơn vị nhằm khuyến khích, giúp đỡ, định hướng cán bộ đoàn tự học, kịp thời tuyên dương, khen thưởng những cán bộ đoàn có thành tích học tập trong dịp sơ kết, tổng kết công tác hằng năm của đơn vị;

          Xác định nhiệm vụ học tập lý luận, chính trị trong cán bộ Đoàn là nội dung quan trọng, cấp thiết, trong thời gian tới, ngoài các định hướng giải pháp nêu trên, Ban Thường vụ các huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc tiếp tục nghiên cứu, lựa chọn cách thức tổ chức, thực hiện đảm bảo hiệu quả, phù hợp. Kịp thời phản ánh tình hình triển khai, khó khăn, vướng mắc về Ban Thường vụ Tỉnh đoàn (qua Ban TC-KT) để có định hướng tiếp tục chỉ đạo, triển khai. 

Ban Tổ chức – Kiểm tra

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Đoàn thanh niên
Get the Flash Player to see this rotator.