Thứ năm, 30/12/2010, 08:41

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên - 2011

Thực hiện Thông tri số 31 TT/TWĐTN ngày 11 tháng 10 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn “Triển khai thông báo kết luận của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Năm thanh niên 201l”. Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hưng Yên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên - 2011, với những nội dung cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH
Tổ chức các hoạt động khởi động Năm Thanh niên - 2011
(Số 97 ngày 16/12/2010)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Phát động các hoạt động chào Năm Thanh niên – 2011; kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thi đua học tập, lao động và sáng tạo góp phần xoá đói giảm nghèo vì an sinh xã hội.

- Tạo cao trào để thu hút, đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, đảm nhận và thực hiện các công trình, phần việc thanh niên đảm nhận những việc mới, việc khó; những vấn đề bức xúc trong xã hội, hạn chế các tệ nạn xã hội, đặc biệt là ở những xã nghèo.

- Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, củng cố nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; tuyên truyền giáo dục truyền thống, đạo đức lối sống cho ĐV, TTN.

- Việc tổ chức các hoạt động phải đảm bảo an toàn, hiệu quả, thiết thực và rộng khắp thu hút sự quan tâm ủng hộ, tham gia hưởng ứng của các lực lượng xã hội, nhân dân và ĐVTN.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

1. Ngày thanh niên hành động vì người nghèo

1.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 31/12/2010

- Địa điểm: Tại huyện Kim Động.

- Tỉnh Đoàn tổ chức phát động quyên góp ủng hộ Quỹ vì người nghèo và ký giao ước thi đua gữa các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

- Các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc vận động các tổ chức, chính trị xã hội, các doanh nghiệp, cá nhân…tham gia ủng hộ và tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng.

1.2. Nội dung, giải pháp

- Phát động, kêu gọi các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn viên thanh niên và nhân dân chung tay đóng góp ủng hộ Quỹ Vì người nghèo.

- Chỉ đạo và thành lập các đội hình Thanh niên tình nguyện đồng loạt ra quân triển khai hoạt động hưởng ứng Ngày thanh niên hành động vì người nghèo.

- Khởi công xây dựng nhà nhân ái, trao học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo có thành tích cao trong học tập; tổ chức khám chữa bệnh miễn phí, hỗ trợ kỹ thuật và phương thức sản xuất cây giống, con giống cho người nghèo.

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc huy động ĐVTN tham gia đóng góp ủng hộ trực tiếp tại chương trình và ủng hộ kinh phí cụ thể theo chỉ tiêu phân bổ qua nội dung ký cam kết thi đua trong chương trình, thể hiện tinh thần chung tay, góp sức của ĐVTTN toàn tỉnh hành động vì người nghèo.

(Có văn bản riêng triển khai cụ thể)

2. Ngày thanh niên vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

2.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 04/01/201

- Tỉnh phối hợp với huyện Đoàn Ân thi, Kim Động, Tiên Lữ tổ chức đi thăm và tặng quà trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện và trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, Trung tâm hi vọng Tiên Cầu…

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tổ chức các đoàn đi thăm hỏi, tặng quà trẻ em, nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương, đơn vị.

2. 2. Nội dung, giải pháp

- Tổ chức các hoạt động giao lưu, kết nghĩa, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên nhận đỡ đầu, giúp đỡ cho trẻ em mồ côi, trẻ em tàn tật và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

3. Ngày thanh niên hành động vì môi trường

3.1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian: ngày 06/01/2011

- Tỉnh Đoàn phối hợp với huyện Đoàn Văn Lâm tổ chức Lễ ra quân thanh niên hành động vì môi trường tại Khu Công nghiệp trên địa bàn Thị trấn Như Quỳnh.

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch tổ chức triển khai hoạt động phù hợp với điều kiện của địa phương, đơn vị.

3.2. Nội dung, giải pháp

- Chỉ đạo các cơ sở Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ nguồn nước ứng phó với biến đổi khí hậu.

- Tổ chức ra tình nguyện theo nhóm dọn vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm; khơi thông dòng chảy, vớt rác thải trên các dòng sông, con kênh, ven đường quốc lộ tạo môi trường xanh - sạch - đẹp.

- Tổ chức các hoạt động trồng và chăm sóc cây xanh, khuôn viên cây xanh ở cơ quan, trường học và địa bàn dân cư.

4. Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện

4.1. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian: ngày 09/01/2011

- Tỉnh Đoàn chỉ đạo điểm Đoàn trường Cao đẳng Y tế Hưng Yên, Đoàn thanh niên các trường Đại học, Cao đẳng tổ chức Lễ ra quân Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện.

- Chỉ đạo các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc, các Đoàn trường Đại học, Trung học chuyên nghiệp và dạy nghề đăng ký lịch tổ chức hiến máu tình nguyện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị.

4.2. Nội dung, giải pháp

- Tuyên truyền, cổ động về Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện và phong trào Thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo.

- Tổ chức sinh hoạt chi đoàn chuyên đề về: hiến máu tình nguyện trong thời gian trước, trong và sau Ngày thanh niên hiến máu tình nguyện.

- Tổ chức cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân đăng ký hiến máu tại chỗ.

- Tổ chức thu gom, lưu trữ máu; tuyên dương thanh niên hiến máu tình nguyện tiêu biểu và thanh niên vận động hiến máu tình nguyện tiêu biểu.

- Tổ chức tọa đàm, diễn đàn: Thanh niên và các tổ chức thanh niên trong phong trào hiến máu tình nguyện.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Ban Tuyên giáo Thường trực các hoạt động khởi động Năm Thanh niên 2011, tham mưu xây dựng kế hoạch tổng thể các hoạt động; Phối hợp với các ban xây dựng kế hoạch chi tiết các hoạt động ra quân và hướng dẫn cơ sở tổ chức thực hiện, theo dõi, đôn đốc các hoạt động của cơ sở, phối hợp với Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tổ chức hoạt động thanh niên hành động vì người nghèo, phối hợp với BanTNNTCN&ĐT tổ chức hoạt động Thanh niên vì môi trường, cung cấp với Trung ương Đoàn xây dựng nội dung poster và các nội dung sản xuất truyền hình tuyên truyền Năm Thanh niên- 2011, phụ trách công tác tuyên truyền cho các hoạt động khởi động Năm Thanh niên 2011. Tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động với Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

2. Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên Thường trực Ngày thanh niên tình nguyện hiến máu nhân đạo, tham mưu, chỉ đạo và triển khai các hoạt động Ngày thanh niên vì người nghèo, chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạt động đồng loạt hưởng ứng, chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh Đoàn huy động nguồn lực để thực hiện.

3. Ban Thanh niên, nông thôn, công nhân và Đô thị Thường trực Ngày thanh niên hành động vì môi trường; tham mưu các hoạt động Ngày thanh niên hành động vì môi trường; phối hợp với huyện Đoàn Văn Lâm hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức ra quân thanh niên hành động vì môi trường, phối hợp với các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc triển khai hoạt động Ngày thanh niên hành động vì môi trường. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh Đoàn huy động nguồn lực để thực hiện.

4. Ban Thanh thiếu nhi - Trường học Thường trực Ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động Ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; Hướng dẫn và phối hợp với các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc tổ chức các hoạt động Ngày thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, phối hợp với huyện Đoàn Kim Động, Ân Thi, Tiên Lữ tổ chức hoạt động thanh niên hành động vì trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Chủ trì phối hợp với Văn phòng Tỉnh Đoàn huy động nguồn lực thực hiện.

- Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc căn cứ Kế hoạch của Ban thường vụ tỉnh Đoàn triển khai xây dựng Kế hoạch thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị, phối hợp với các Ban chuyên môn tỉnh Đoàn tổ chức các hoạt động chào Năm Thanh niên 2011 đạt kết quả cao nhất. Báo cáo kết quả hoạt động khởi động Năm Thanh niên gửi về Ban Thường vụ tỉnh Đoàn (qua Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn); điện thoại: 0321.3550264; E-mail: bantuyengiaotinhdoanhy@gmail.com trước ngày 10/01/2011.

Các hoạt động khởi động Năm thanh niên 2011 có ý nghĩa chính trị sâu sắc mở đầu cho Năm Thanh niên 2011, thể hiện tinh thần sáng tạo, ý chí quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh thực hiện tháng lợi nhiệm vụ Năm Thanh niên 2011. Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
(đã ký)
 
Đỗ Minh Trí

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Kế hoạch
Get the Flash Player to see this rotator.