Thứ hai, 11/10/2010, 08:10

Kế hoạch Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011)

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TWĐTN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011)”. Thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:

KẾ HOẠCH
(Số 81/KH-TĐ ngày 29/9/2010)
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
(26/3/1931-26/3/2011)
----------------

Thực hiện Kế hoạch số 179-KH/TWĐTN ngày 18 tháng 3 năm 2010 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh “Về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2011)”. Thiết thực kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011); chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Hưng Yên lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

- Nâng cao nhận thức, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đảng, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh thiếu niên.

- Đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, Hội, Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sức trẻ, tinh thần sáng tạo của thanh niên tham gia phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở mỗi địa phương, đơn vị qua đó tạo sự quan tâm, chăm lo hỗ trợ thanh niên lập thân, lập nghiệp, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu mạnh.

- Các hoạt động phải được tổ chức sáng tạo, rộng khắp ở các cơ sở Đoàn, Hội, Đội, đảm bảo tính hiệu quả, trang trọng, sát với tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị, tạo được sự quan tâm của xã hội và thanh niên, gắn với kỷ niệm các ngày lễ lớn của Đảng, của quê hương, đất nước; thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

II. NỘI DUNG:

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền giáo dục với chủ đề: “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

1.1. Tổ chức sinh hoạt chi đoàn và diễn đàn thanh niên với chủ đề “Viết tiếp truyền thống vẻ vang 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Nội dung: Tuyên truyền về lịch sử, truyền thống 80 năm của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, những tấm gương đoàn viên tiêu biểu qua các thời kỳ gắn với các phong trào hành động, việc làm thiết thực của đoàn viên, thanh niên qua đó xác định trách nhiệm, ý thức rèn luyện, phấn đấu của người đoàn viên thanh niên trong giai đoạn hiện nay.

- Hình thức:

+ Cấp tỉnh: Tổ chức diễn đàn thanh niên, gặp mặt, giao lưu các thế hệ cán bộ Đoàn.

+ Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc (Sau đây gọi tắt là cấp huyện): Tổ chức diễn đàn thanh niên, lồng ghép sinh hoạt chi đoàn, xem phim tư liệu “Bản hùng ca tuổi trẻ Việt Nam”.

- Thời gian: triển khai trong tháng 3/2011.

1.2. Tổ chức thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Nội dung: Tìm hiểu về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy trí tuệ của đoàn viên thanh niên góp ý xây dựng, hiến kế cho công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

- Hình thức:

+ Cấp tỉnh: tuyên truyền về cuộc thi do Trung ương Đoàn tổ chức, phát động trên Website tỉnh Đoàn, Bản tin tuổi trẻ Hưng Yên, tổ chức phát động cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh gắn với truyền thống của đoàn thanh niên tỉnh nhà.

+ Cấp huyện: lựa chọn các hình thức thi phù hợp, hấp dẫn như: thi viết, sân khấu hóa, thi tuyên truyền viên…với nội dung gắn với truyền thống của địa phương, đơn vị.

- Thời gian:

+ Cấp tỉnh: Tuyên truyền và phát động cuộc thi viết tìm hiểu 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” tới các huyện thành Đoàn, Đoàn trực thuộc vào tháng đầu tháng 11/2010, tổng kết, trao giải vào dịp 26/3/2011.

+ Cấp huyện: Tổ chức triển khai thực hiện cuộc thi và tổng kết trao giải ở cấp mình, chọn và gửi bài thi gửi về cấp tỉnh trước ngày 28/2/2011.

1.3. Mở diễn đàn trên các báo, trang thông tin điện tử, trang website của Đoàn với chủ đề “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi”.

- Nội dung: Diễn đàn là nơi để cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên các thế hệ đi trước ôn lại kỷ niệm về thời tuổi trẻ, qua đó góp phần giáo dục, động viên khích lệ thế hệ trẻ tích cực tham gia vào các hoạt động, phong trào của Đoàn và công cuộc xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước.

- Hình thức:

+ Cấp tỉnh: Phát động, tuyên truyền, vận động, khuyến khích các thế hệ cán bộ Đoàn và đoàn viên tham gia viết bài đăng trên các chuyên mục các báo của Đoàn, đồng thời phối hợp với Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Hưng Yên mở chuyên trang, chuyên mục, lựa chọn các bài viết hay gửi Trung ương Đoàn để biên tập cuốn sách “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi”.

+ Cấp huyện: Tổ chức phát động tới đông đảo cán bộ, ĐVTN tham gia viết bài cho chuyên mục “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi” trong tháng 11/2010; chọn và gửi bài về tỉnh Đoàn qua ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn trước ngày 10/2/2011.

1.4. Tổ chức chương trình “Hành trình giáo dục truyền thống”.

- Nội dung: Thông qua “Hành trình giáo dục truyền thống” để tuyên truyền, giáo dục về lịch sử, truyền thống của dân tộc, của Đảng, của Đoàn, qua đó giáo dục lý tưởng, phát huy lòng yêu nước, lòng tự tôn dân tộc trong đoàn viên, thanh thiếu niên toàn tỉnh.

- Hình thức: Các huyện thành Đoàn, Đoàn trực thuộc: Tổ chức, hướng dẫn cho thanh thiếu niên thăm quan, tìm hiểu các địa danh, khu di tích lịch sử cách mạng, truyền thống của dân tộc, của Đoàn thanh niên trên địa bàn tỉnh và các địa phương, đơn vị.

1.5. Tổ chức chương trình giáo dục ý thức công dân với chủ đề “Khi tôi 18”.

- Nội dung: Tổ chức gặp mặt thanh niên đến tuổi 18, ghi nhận những kết quả đạt được trong lao động, học tập, công tác qua đó giáo dục, nâng cao nhận thức của người công dân trẻ khi đến tuổi trưởng thành ý thức vươn lên trong học tập, lập thân, lập nghiệp, sống có trách nhiệm với bản thân gia đình, cộng đồng và xã hội; kết hợp triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đoàn viên” trong thời kỳ mới và chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giầu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

- Hình thức: Các đơn vị kết hợp với các đoàn thể, trường học và gia đình tổ chức các hoạt động đảm bảo trang trọng cho đoàn viên, thanh niên đến tuổi 18; lồng ghép với các nội dung giáo dục pháp luật, ý thức lập thân, lập nghiệp và thắp sáng ước mơ, hoài bão của đoàn viên, thanh niên.

- Thời gian: Các đơn vị chủ động lựa chọn thời gian phù hợp để triển khai và định kỳ tổ chức các chương trình tiếp theo vào các thời điểm phù hợp.

1.6. Triển khai cuộc vận động “Sưu tầm, giới thiệu, trưng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

- Nội dung: Vận động các thế hệ cán bộ Đoàn, Hội, đoàn viên, thanh niên sưu tầm, bổ sung các hiện vật, kỷ vật, tư liệu của tuổi trẻ qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng và các phong trào của Đoàn, Hội cung cấp cho Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam và phòng truyền thống của Đoàn ở địa phương nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao năng lực và điều kiện phục vụ của Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam; củng cố và phát huy các phòng trưng bày truyền thống của Đoàn tại các địa phương.

- Hình thức:

+ Cấp tỉnh: Tập hợp các hiện vật của địa phương, lập danh sách báo cáo về Trung ương qua Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam.

+ Cấp huyện: Sưu tầm các hiện vật của địa phương, cơ sở lập danh sách báo cáo gửi về tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn trước ngày 30/12/2010.

2. Phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng với chủ đề: “Công trình, phần việc thanh niên xây dựng quê hương đất nước”.

Căn cứ nội dung phong trào “Năm xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “Bốn đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” các cấp bộ Đoàn đăng ký và đảm nhận thực hiện công trình thanh niên làm theo lời Bác, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

2.1. Cấp tỉnh: Đăng ký thực hiện 02 công trình thanh niên phục vụ dân sinh, phúc lợi xã hội; hỗ trợ nâng cao thể chất và đời sống văn hoá, tinh thần cho thanh niên nhân dịp Tháng Thanh niên năm 2011 và chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn.

2.2. Cấp huyện: Mỗi đơn vị đăng ký đảm nhận và thực hiện ít nhất 01 công trình thanh niên, ưu tiên nhiệm vụ hỗ trợ, giúp thanh niên nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, nghề nghiệp và việc làm hoặc công trình tham gia thực hiện chương trình phát triển kinh tế - xã hội, góp phần đảm bảo an ninh quốc phòng của địa phương, cơ sở.

2.3. Chi đoàn và đoàn cơ sở: Mỗi đơn vị đăng ký đảm nhận ít nhất 01 công trình, phần việc thanh niên hướng vào các nhiệm vụ tham gia phát triển kinh tế- xã hội, giải quyết các vấn đề cấp thiết về môi trường, giao thông, trật tự xã hội, cải cách hành chính, tăng năng xuất lao động…ở địa phương, đơn vị.

3. Xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

3.1. Các cấp bộ Đoàn tiếp tục đẩy mạnh thực hiện “Chương trình rèn luyện đoàn viên trong thời kỳ mới”; triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị trong đoàn viên, thanh niên; tổ chức “Ngày đoàn viên” tại các khu vực có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.

3.2. Bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên mới mang tên “Lớp đoàn viên 80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”.

3.3. Tích cực triển khai cuộc vận động “Xây dựng chi đoàn mạnh”; tổ chức các hình thức thi "Bí thư Đoàn cơ sở giỏi".

4. Tích cực tham gia xây dựng Đảng và chính quyền nhân dân.

4.1. Các cấp bộ Đoàn triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Đoàn viên thanh niên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”; làm tốt quy trình giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho cấp ủy Đảng nhân kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

4.2. Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt, xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước góp phần đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

4.3. Tham mưu triển khai, tổ chức sơ kết, tổng kết các chủ trương, Nghị quyết của Đảng về công tác thanh niên, các chiến lược, chương trình phát triển thanh niên của các cấp, các địa phương, đơn vị. Đề xuất với các cấp ủy Đảng, chính quyền tạo cơ chế chính sách phát huy vai trò thanh niên trong phát triển kinh tế, xã hội.

4.4. Nhân rộng các mô hình của phong trào “Ba trách nhiệm” trong thanh niên công chức, góp phần thực hiện chương trình cải cách hành chính của Chính phủ.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Cấp tỉnh:

- Xây dựng Kế hoạch triển khai tới các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; phân công nhiệm vụ, cử các đoàn công tác đi cơ sở hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện kế hoạch; tổng kết việc triển khai thực hiện kế hoạch.

- Định hướng tuyên truyền cho hoạt động; mở chuyên trang, chuyên mục trên Báo, Đài, ấn phẩm của Đoàn, thường xuyên thông tin phản ánh về hoạt động của các cấp bộ Đoàn; tổ chức diễn đàn với chủ đề "Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi” trên Báo Hưng Yên, Bản tin tuổi trẻ Hưng Yên; lựa chọn và đăng ký công trình chào mừng 80 năm thành lập Đoàn.

1.1. Phân công nhiệm vụ các ban, bộ phận thuộc tỉnh Đoàn.

- Ban Tuyên giáo: Là bộ phận thường trực giúp Ban thường vụ tỉnh Đoàn chỉ đạo triển khai Kế hoạch; phối hợp các cơ quan báo chí của Đoàn tổ chức cuộc thi tìm hiểu “80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; tổ chức chương trình liên hoan nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phát động cuộc thi viết “Ký ức về thời tuổi trẻ sôi nổi”.

- Ban Thanh niên Nông thôn, Công nhân và Đô thị: Hướng dẫn việc đăng ký đảm nhận và tiêu chí đánh giá công trình thanh niên làm theo lời Bác các cấp; chỉ đạo thực hiện công trình thanh niên trong khối nông thôn; tổng hợp danh sách đăng ký công trình phần việc thanh niên các cấp trước 10/3/2011.

- Ban Tổ chức - Kiểm tra: Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng phát triển lớp đoàn viên “80 năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; hướng dẫn tổ chức “Ngày đoàn viên”; hướng dẫn tổ chức thi “Bí thư Đoàn cơ cơ sở giỏi”; xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu cho các huyện thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong việc giới thiệu đoàn viên ưu tú với Đảng xem xét, kết nạp; tham mưu tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Đoàn và tuyên dương 80 cán bộ Đoàn xuất sắc.

- Văn phòng: tham mưu các tiêu chí đánh giá và thường trực theo dõi thi đua đối với các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc trong thực hiện kế hoạch.

- Ban Thanh thiếu nhi- Trường học: Hướng dẫn tổ chức chương trình "Khi tôi 18” gắn với tham mưu tổ chức chương trình "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam"; các hoạt động của Hội sinh viên Việt Nam, Hội đồng Đội tỉnh.

- Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên: Cụ thể hóa kế hoạch gắn với hoạt động của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam.

1.2. Một số hoạt động cấp tỉnh:

- Phát động các cấp bộ Đoàn toàn tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tổ chức cho ĐVTTN tham gia cuộc thi viết tìm hiểu lịch sử 80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn.

- Tổ chức chương trình Liên hoan nghệ thuật kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (Có Kế hoạch riêng).

- Tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuyên dương 80 cán bộ Đoàn xuất sắc; gặp mặt các thế hệ cán bộ Đoàn cấp tỉnh qua các thời kỳ và đón nhận Huân chương lao động hạng Nhất (Có Kế hoạch riêng)

2. Các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc:

- Xây dựng kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện các nội dung hoạt động theo sự chỉ đạo của Ban thường vụ tỉnh Đoàn phù hợp với điều kiện tình hình thực tế ở địa phương, đơn vị.

- Thường xuyên thông tin, báo cáo về Ban thường vụ tỉnh Đoàn qua Ban Tuyên giáo tỉnh Đoàn trong báo cáo hàng tháng, báo cáo tổng kết hoạt động Tháng Thanh niên năm 2011.

Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931- 26/3/2011) có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện tinh thần sáng tạo, quyết tâm của tuổi trẻ toàn tỉnh. Ban thường vụ tỉnh Đoàn yêu cầu các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc báo cáo cấp ủy Đảng, chính quyền, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung của Kế hoạch này.
 
TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC
 
(Đã ký)
 
Phạm Văn Khuê

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Kế hoạch
Get the Flash Player to see this rotator.