Thứ hai, 24/09/2012, 08:33

Hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân ủy viên BTV Tỉnh ủy theo NQTW4

Trong các ngày từ 17-21.9, với tinh thần phát huy dân chủ, trách nhiệm cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành nội dung chương trình hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Tại hội nghị đã trình bày bản dự thảo báo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và dự thảo báo cáo giải trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với các ý kiến của tập thể, cá nhân đã tham gia với tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tất cả các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tham gia phát biểu ý kiến

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị


Phát biểu kết luận hội nghị, ông Nguyễn Văn Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: ý kiến của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, chân tình, thẳng thắn, không né tránh trách nhiệm, thể hiện sự đồng tình nhất trí cao với dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và cơ bản đồng tình với các nội dung đề cập trong dự thảo báo cáo giải trình. Đa số các ý kiến đề cập tới khuyết điểm, phân tích sâu nguyên nhân của các hạn chế, khuyết điểm. Nhìn chung đã xác định được phạm vi trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm và đề ra một số giải pháp khắc phục. Các ý kiến đều khẳng định Ban Thường vụ Tỉnh ủy có lập trường tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định với mục tiêu, đường lối đổi mới của Đảng, không dao động, mơ hồ chính trị, tích cực chống tư tưởng đa nguyên đa đảng, chống “tự diễn biến” và “diễn biến hòa bình”, chống tham nhũng, tiêu cực, đạo đức, lối sống tốt, thực hiện nghiêm Quy định về những điều đảng viên không được làm...Khẳng định Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, các Phó Bí thư là một khối đoàn kết thống nhất cao, bảo đảm sự lãnh đạo đối với HĐND, UBND tỉnh, hoạt động bảo đảm đúng Quy chế làm việc của Tỉnh ủy, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; lãnh đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.
Các ý kiến cũng chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm trong việc chậm và chưa thật sự quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc UBND tỉnh cụ thể hóa tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, an ninh trật tự nên chậm giải quyết được các vấn đề xã hội bức xúc (như vi phạm hành lang giao thông, công trình thủy lợi, thu hồi đất các dự án vi phạm Luật Đất đai, Luật Đầu tư, tình trạng ô nhiễm môi trường, tội phạm, tệ nạn xã hội...); khuyết điểm trong việc chưa tập trung đề ra được chủ trương, giải pháp để khắc phục nhanh tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên, về chất lượng quy hoạch cán bộ, về luân chuyển cán bộ, về phổ biến chủ trương phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh tới cơ sở, nhất là ở các địa phương, cơ sở triển khai dự án lớn...
Về kiểm điểm tự phê bình và phê bình cá nhân các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: Bản kiểm điểm của các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy thể hiện tính nghiêm túc và liên hệ khuyết điểm của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy với trách nhiệm của cá nhân, thấy rõ hơn khuyết điểm của bản thân, thể hiện tính chiến đấu, tự phê bình và phê bình cao. Đã có trên 70 lượt ý kiến của 13/13 ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tham gia đóng góp. Các ý kiến đều thể hiện sự chân thành, trách nhiệm và thẳng thắn góp ý với đồng chí của mình trong không khí cởi mở và nghiêm túc. Các ý kiến đều nhất trí với bản kiểm điểm cá nhân của từng người, khẳng định các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng, đạo đức, lối sống tốt, tích cực học tập, rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Các ý kiến khẳng định kết quả và những hạn chế, thiếu sót, khuyết điểm đã nêu trong bản kiểm điểm cá nhân và bổ sung ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm đối với từng đồng chí theo nội dung Nghị quyết Trung ương 4. Qua kiểm điểm tự phê bình và phê bình của cá nhân, các khuyết điểm nêu trong kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhìn chung đều rõ địa chỉ, trách nhiệm của tập thể và cá nhân liên quan và rõ nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm của cá nhân. Sau ý kiến tham gia của tập thể, từng đồng chí đã phát biểu tiếp thu ý kiến phê bình, góp ý với tinh thần cầu thị, khiêm tốn và trách nhiệm cao...
Trên cơ sở kết quả kiểm điểm của tập thể và cá nhân, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất: các Ban Đảng tỉnh, UBND tỉnh xây dựng các đề án, kế hoạch để sớm khắc phục các hạn chế, khuyết điểm chủ yếu và những vấn đề bức xúc thuộc phạm vi nhiệm vụ của Ban Đảng tỉnh, UBND tỉnh. Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ ban hành các nghị quyết chuyên đề về xử lý vi phạm công trình thủy lợi; về xử lý ô nhiễm môi trường; về giảm khiếu kiện đông người vượt cấp ở các xã trong vùng dự án Khu đô thị thương mại-du lịch Văn Giang; xử lý các đối tượng cầm đầu, quá khích để ổn định nhanh tình hình.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định với những kết quả trên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã hoàn thành việc kiểm điểm tập thể và cá nhân theo Chỉ thị, Kế hoạch của Bộ Chính trị; Hướng dẫn số 11-HD/BTCTW ngày 14.3.2012 của Ban Tổ chức Trung ương và Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 10.4.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI). Đồng thời tin tưởng qua đợt kiểm điểm này sẽ nhanh khắc phục được các thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm của tập thể và của từng ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, với quyết tâm cao nhất. Sau hội nghị này, các ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khẩn trương chỉ đạo, hướng dẫn công tác chuẩn bị để việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể và cá nhân ở các địa phương, sở, ngành được phân công công phụ trách bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả thiết thực, đồng thời chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thường xuyên trên các lĩnh vực, hoàn tất các nhiệm vụ sau kiểm điểm tập thể Ban Thường vụ Tỉnh ủy và hoàn thành việc bổ sung bản kiểm điểm cá nhân để gửi lưu, quản lý theo quy định.

Báo Hưng Yên

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Hưng Yên
Get the Flash Player to see this rotator.