Thứ tư, 03/10/2012, 08:29

Hướng dẫn kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI)

* Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chủ trì hội nghị.

Hôm nay 2.10, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị hướng dẫn việc tiến hành kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Ông Doãn Thế Cường, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Phó Trưởng Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các vị trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thành viên Bộ phận thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Bí thư các ban cán sự Đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; thành viên Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thành viên tổ giúp việc các Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy.Tại hội nghị, dưới sự điều hành của ông Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh uỷ, Ủy viên Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, các địa phương, đơn vị phản ánh về việc chuẩn bị kiểm điểm tự phê bình và phê bình, những khó khăn, vướng mắc trong việc chuẩn bị triển khai kiểm điểm, tự phê bình và phê bình. Theo sự phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ông Nguyễn Thế Đắc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ủy viên Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trình bày bản tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân... Tiếp đó, ông Nguyễn Văn Doanh, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ giúp việc Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trình bày một số vấn đề về xây dựng báo cáo kiểm điểm và báo cáo giải trình, các bước của hội nghị kiểm điểm. Ông Vũ Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Bộ phận Thường trực thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 quán triệt, hướng dẫn công tác tuyên truyền, phổ biến kết quả kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Thông báo số 671-TB/TU ngày 1.10.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc phân công chỉ đạo, dự kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Phát biểu kết luận và bế mạc hội nghị, ông Doãn Thế Cường nêu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, yêu cầu Ban Thường vụ các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh…cần chuẩn bị tốt việc tiến hành kiểm điểm. Tiếp tục nghiên cứu để nắm vững, hiểu rõ và hiểu sâu sắc, đầy đủ Nghị quyết Trung ương 4, Kế hoạch số 39-KH/TU ngày 10.4.2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 06-HD/BTCTU ngày 12.4.2012 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các văn bản liên quan để vận dụng, xây dựng báo cáo kiểm điểm và tổ chức thực hiện kiểm điểm tự phê bình và phê bình bảo đảm nghiêm túc, hiệu quả thiết thực. Tiến hành kiểm điểm với phương châm giúp nhau cùng tiến bộ, vì sự trong sạch, vững mạnh của mỗi cá nhân, tổ chức và sự nghiệp chung của Đảng. Trong quá trình kiểm điểm cần liên hệ, gắn với xem xét việc thực hiện các quy chế, quy định, việc giải quyết những vấn đề của ngành, cơ quan hoặc địa phương. Đồng thời nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Doãn Thế Cường nêu một số kinh nghiệm và thống nhất một số nội dung kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, đồng thời lưu ý một số vấn đề cần quan tâm về việc tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý kiểm điểm đối với tập thể và cá nhân, về xây dựng báo cáo kiểm điểm, báo cáo giải trình, các bước tiến hành hội nghị kiểm điểm. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Doãn Thế Cường nhấn mạnh: Quá trình tổng hợp, tập hợp ý kiến góp ý phải trung thực, chính xác, nhất là những vấn đề nhạy cảm. Việc xây dựng báo cáo kiểm điểm cần tập trung đề cập những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm, xác định rõ phạm vi trách nhiệm đối với hạn chế, khuyết điểm và đề ra những giải pháp thiết thực, cụ thể để khắc phục. Việc tổ chức triển khai kiểm điểm cần bảo đảm đúng mục đích, yêu cầu đề ra, bám sát Kế hoạch số 39 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Hướng dẫn số 06 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, kiểm điểm tập trung vào 3 nội dung Nghị quyết đã nêu và việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm. Trong quá trình kiểm điểm, những vấn đề chưa rõ thì tiến hành xác minh, kết luận làm rõ. Kết thúc kiểm điểm cần hoàn chỉnh các văn bản theo quy định…

Báo Hưng Yên


 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Hưng Yên
Get the Flash Player to see this rotator.