Thứ tư, 20/04/2011, 08:56

Triển khai Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước” giai đoạn 2010-2015

Ngày 19.4, Ban chỉ đạo Đề án 343 của tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Trung ương Hội LHPN Việt Nam và các văn bản của tỉnh về Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" giai đoạn 2010 - 2015.

Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Nguyễn Khắc Hào, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đề án. Dự họp có các thành viên Ban chỉ đạo đề án, thường trực Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo UBND và lãnh đạo Hội liên hiệp phụ nữ các huyện, thành phố...

Tại hội nghị, Ban chỉ đạo đã triển khai các văn bản gồm Quyết định số 343/QĐ-TTg ngày 12.3.2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước" giai đoạn 2010-2015 (gọi tắt là Đề án 343); Kế hoạch hoạt động thực hiện đề án giai đoạn 2010-2015, Hướng dẫn triển khai đề án giai đoạn 2010-2015 và Kế hoạch tổ chức thực hiện đề án năm 2011.

Mục tiêu của đề án nhằm tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước theo tiêu chí: có lòng yêu nước, có sức khỏe, có tri thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động, sáng tạo, có lối sống văn hóa và lòng nhân hậu nhằm nâng cao nhận thức, chuyển đổi hành vi của người dân, cộng đồng, xã hội, đặc biệt là phụ nữ trong việc giữ gìn, phát huy và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước. Mục tiêu của đề án: phấn đấu hết năm 2015, công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam đạt được những kết quả cụ thể như: Trên 70% số phụ nữ và trên 95% số hội viên phụ nữ, nữ thanh niên, nữ cán bộ, nữ công chức, nữ viên chức, nữ công nhân được tuyên truyền, giáo dục về phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam; trên 95% cán bộ lãnh đạo, quản lý, giáo viên, phóng viên, cộng tác viên, tuyên truyền viên của các ngành: Giáo dục & Đào tạo, Văn hóa, Thể thao & Du lịch, Thông tin & Truyền thông làm công tác tuyên truyền và cán bộ Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam từ chi hội trưởng trở lên, cán bộ đoàn thanh niên, cán bộ phụ trách nữ công của công đoàn từ cấp cơ sở trở lên, cán bộ nghiệp vụ văn hóa, cán bộ nếp sống, văn hóa và gia đình cơ sở từ cấp xã trở lên được tập huấn, nâng cao kiến thức, kỹ năng trong công tác tuyên truyền, giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam theo tiêu chí phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước.

Theo kế hoạch, năm 2011 sẽ tập huấn đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh; tập huấn đội ngũ tuyên truyền viên các huyện, thành phố; chỉ đạo điểm thực hiện đề án; phối hợp với Đài PT-TH tỉnh và Báo Hưng Yên xây dựng chuyên mục "Phụ nữ Hưng Yên"; tổ chức hội nghị đánh giá, rút kinh nghiệm chỉ đạo điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo đề án Nguyễn Khắc Hào nhấn mạnh một số vấn đề khi thực hiện đề án là các đơn vị thành viên chủ trì thực hiện các tiểu đề án căn cứ vào sự chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch giai đoạn 2010 -2015 của Ban chỉ đạo tỉnh để chủ động xây dựng kế hoạch tổng thể và kế hoạch năm 2011; Ban chỉ đạo các huyện có trách nhiệm triển khai, tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát và báo cáo kết quả thực hiện các nội dung hoạt động của đề án theo kế hoạch do ban chỉ đạo tỉnh triển khai từng thời kỳ; cần chú trọng chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền. Quan tâm đến việc biên soạn tài liệu, tổ chức thi sáng tác, xây dựng phim, phóng sự ca ngợi vẻ đẹp của người phụ nữ Việt Nam nói chung, phụ nữ Hưng Yên nói riêng...

Ban chỉ đạo đề án tỉnh sẽ chọn một xã của huyện Khoái Châu và một phường của thành phố Hưng Yên làm điểm triển khai thực hiện.
 
Báo Hưng Yên

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Hưng Yên
Get the Flash Player to see this rotator.