Thứ tư, 14/06/2017, 16:34

Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022 là sự kiện chính trị quan trọng của tuổi trẻ toàn tỉnh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017; xác định mục tiêu, phương hướng công tác đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ 2017 - 2022, xây dựng tổ chức Đoàn vững mạnh, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, cổ vũ TTN thi đua học tập, khởi nghiệp, phát huy tinh thần tình nguyện, tiên phong, gương mẫu, đoàn kết, sáng tạo xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước góp phần cùng Đảng bộ, nhân dân tỉnh nhà đưa Hưng Yên sớm trở thành tỉnh công nghiệp.

Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2017 – 2021 là sự kiện chính trị quan trọng của đoàn viên, thanh niên tỉnh Hưng Yên. Đại hội là dịp để các tầng lớp đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà thể hiện ý chí, nguyện vọng chính đáng cũng như đóng góp trí tuệ của mình hoàn thiện các nội dung trong Đại hội đề ra. Trong khí thế sôi nổi, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các đồng chí là cựu cán bộ Đoàn qua các thời kỳ; đoàn viên, thanh niên tỉnh nhà vào nội dung Dự thảo văn kiện để Văn kiện Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV, Nhiệm kỳ 2017 – 2021 và góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI được hoàn chỉnh hơn.

1. Hướng dẫn: Thảo luận và tổ chức lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV tại Đại hội Đoàn cấp huyện.

2. Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khóa XIV tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XV.

3. Hướng dẫn: Thảo luận, góp ý xây dựng dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI tại đại hội Đoàn cấp cơ sở 

Mọi ý kiến góp ý có thể gửi trực tiếp phía dưới, hoặc gửi mail về địa chỉ: bantuyengiaotinhdoanhy@gmail.com.

Trân trọng!

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Góp ý văn kiện Đại hội Đoàn
Get the Flash Player to see this rotator.