Thứ 6, 13/03/2009, 10:01

Công văn về việc báo cáo tiến độ Đại hội Hội LHTN VN cấp cơ sở theo nhiệm kỳ

Thực hiện Thông báo số 516- TB /TU ngày 03/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên “V/v tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014”; Hướng dẫn số 08/HD-UBH ngày 11/11/2008 của Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Vịêt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2009- 2014”

 

Kính gửi: Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị hội.
 
         Thực hiện Thông báo số 516- TB /TU ngày 03/11/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên “V/v tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014”; Hướng dẫn số 08/HD-UBH ngày 11/11/2008 của Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh “Hướng dẫn thực hiện kế hoạch tổ chức Đại hội Hội LHTN Vịêt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2009- 2014”. Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các Huyện, Thị uỷ đã có 05/10 huyện, thị Hội tiến hành chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở. Qua quá trình chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cơ bản các đơn vị đã thực hiện theo đúng nội dung, quy trình hướng dẫn tổ chức Đại Hội của Uỷ ban Hội cấp trên. Để thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Tỉnh uỷ và đảm bảo yêu cầu kế hoạch tổ chức Đại hội, Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu Uỷ ban hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã thực hiện tốt nội dung sau:
1- Tích cực chỉ đạo Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam cấp cơ sở tổ chức Đại hội theo đúng tinh thần nội dung kế hoạch chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội các cấp của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
2- Báo cáo kết quả bước đầu công tác chỉ đạo và tổ chức Đại hội cấp cơ sở trong đó làm rõ các nội dung sau:
+ Công tác chỉ đạo;
+ Tiến độ tổ chức Đại hội (có danh sách cụ thể của các cơ sở Hội về đăng ký thời gian tổ chức Đại hội);
+ Những khó khăn trong quá trình chỉ đạo, tổ chức Đại hội;
+ Những kiến nghị, đề xuất.
Nhận được Công văn Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh yêu cầu Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam các huyện, thị xã khẩn trương chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp cơ sở và tổng hợp báo cáo gửi về Ban thư ký Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên qua Ban Mặt trận thanh niên tỉnh Đoàn trước ngày 25/02/2009. ĐT: 03213. 550.798.

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.