Thứ 6, 30/10/2009, 14:44

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014

THÔNG BÁO

Kết quả Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III,

nhiệm kỳ 2009- 2014

------------

Thực hiện Điều lệ Hội LHTN Việt Nam; Được sự nhất trí của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ III, nhiệm kỳ 2009- 2014 được long trọng tổ chức trong 02 ngày 26 và 27 tháng 10 năm 2009 tại Trung tâm Văn hóa thông tin tỉnh, với sự tham gia của 150 đại biểu ưu tú trong toàn tỉnh. Đại hội vinh dự được đón anh Nguyễn Phước Lộc- Phó Chủ tịch thường trực Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam; đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các Huyện, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, lãnh đạo các trường Đại học, Cao đẳng trong tỉnh, các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên các thời kỳ, đại biểu các tỉnh thành Hội trong cụm đồng bằng Sông Hồng, lãnh đạo một số Doanh nghiệp trong tỉnh, phóng viên các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và tỉnh…đã đến dự, đưa tin về Đại hội.

Với tinh thần “Đoàn kết, sáng tạo, đổi mới, gắn bó mật thiết với thanh niên” Đại hội đã thảo luận và thông qua dự thảo báo cáo của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá II trình Đại hội; Thông qua mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2009- 2014 trong đó đề ra công tác mở rộng mặt trật đoàn kết tập hợp thanh niên trong giai đoạn mới với việc đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả 02 chương trình và 03 cuộc vận động của Hội đó là:

1. Chương trình “Khi tổ quốc cần”;

2. Chương trình “Xây dựng tổ chức Hội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên”.

3. Cuộc vận động: “Thanh niên sống đẹp- sống có ích”;

4. Cuộc vận động: “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường”;

5. Cuộc vận động: “Thanh niên lập thân, lập nghiệp làm giàu chính đáng”.

Tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Văn Thông- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh và anh Nguyễn Phước Lộc- Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã phát biểu động viên, ghi nhận những kết quả công tác Hội, phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2004- 2009, đồng thời chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Đại hội và tuổi trẻ Hưng Yên trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, thay mặt cho Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh tặng tuổi trẻ Hưng Yên và Hội LHTN Việt Nam tỉnh bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Hưng Yên đoàn kết, sáng tạo, xung kích, lập thân, kiến quốc”; anh Nguyễn Phước Lộc thay mặt Đoàn chủ tịch Uỷ ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam tặng cờ đơn vị xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên 05 năm liền (2004- 2009) cho Hội LHTN Việt Nam tỉnh.

Đại hội đã hiệp thương chọn cử ra Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá III gồm 35 anh, chị có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực, thể hiện tính liên tục, kế thừa và đổi mới. Tại phiên họp thứ nhất, Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá III đã hiệp thương chọn cử Ban thư ký gồm 05 anh, chị: anh Nguyễn Văn Đoàn- Phó Bí thư tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội tỉnh khoá II được Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá III hiệp thương cử giữ chức danh Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá III, nhiệm kỳ 2009- 2014, anh Dương Văn Ổn- Uỷ viên Ban thường vụ tỉnh Đoàn, Trưởng Ban Đoàn kết tập hợp thanh niên tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá II và anh Đỗ Văn Sơn- Trưởng Ban thanh thiếu nhi- trường học, Chánh Văn phòng tỉnh Đoàn được hiệp thương cử giữ chức Phó Chủ tịch Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá III.

Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh cũng đã hiệp thương chọn cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VI gồm 11 anh, chị.

* Một số nét đổi mới trong công tác tổ chức hội:

- Quá trình xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội được triển khai sâu rộng và lấy ý kiến tham gia dân chủ của các sở, ban ngành, đoàn thể, các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội các thời kỳ, hội viên thanh niên và nhân dân trong toàn tỉnh;

- Toàn văn dự thảo báo cáo của Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh khoá II trình Đại hội được gửi các đại biểu, tại Đại hội Đoàn Chủ tịch không trình bày báo cáo tổng kết nhiệm kỳ bằng văn bản mà báo cáo bằng phóng sự truyền hình về kết quả nổi bật của công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2004-2009;

- Ban tổ chức Đại hội đã tổ chức 04 đoàn đại biểu là những cán bộ, hội viên thanh niên tiêu biểu tham dự Đại hội đi thăm quan thực tế, giao lưu và trao đổi kinh nghiệm tại các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị và các di tích lịch sử trên địa bàn Thành phố Hưng Yên với 04 nội dung gắn với các cuộc vận động của Hội như cuộc vận động: “Thanh niên sống đẹp”, “Thanh niên với nghề nghiệp và việc làm”, “Thanh niên đi đầu trong xã hội học tập”, “Thanh niên làm kinh tế giỏi, tích cực xoá đói giảm nghèo”...

Ban tổ chức Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên khoá III thông báo kết quả Đại hội đến các huyện, thành Hội, các Câu lạc bộ, đơn vị trực thuộc và đề nghị các tổ chức, đơn vị thông tin rộng rãi kết quả Đại hội tới cán bộ, hội viên, đoàn viên thanh niên đồng thời xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hoạt động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh lần thứ III, để Nghị quyết Đại hội sớm được triển khai tổ chức có hiệu quả.

                                                                TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
                                          PHÓ BAN- CHỦ TỊCH UBH TỈNH KHOÁ III
Đã ký
 
 

Nguyễn Văn Đoàn

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.