Thứ năm, 12/03/2009, 16:21

Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ Hội LHTN Việt Nam các cấp

Tờ trình về việc phê duyệt Điều lệ Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên

Kính gửi:    - Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Nội vụ.

- Căn cứ Nghị định số 88/2003/ NĐ- CP ngày 30/7/2003 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

- Căn cứ Thông tư số 01/2004/TT- BNV ngày 15/1/2004 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 88/2003/ NĐ- CP của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hội;

Được sự quan tâm của Tỉnh uỷ, Uỷ ban nhân dân tỉnh, ngày 20/01/2009 Uỷ ban nhân dân tỉnh đã ra Quyết định số 147/ QĐ-UBND “Quyết định về việc cho phép thành lập Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên”, hệ thống tổ chức Hội LHTN Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh được kiện toàn.

Để hoạt động của Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên đảm bảo nguyên tắc, đúng pháp lý. Ngày…./…./200.. Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị Uỷ ban Hội lần thứ…..Hội nghị đã biểu quyết thông qua Điều lệ Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên. Thường trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên trân trọng đề nghị Sở Nội vụ tỉnh thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt Điều lệ Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên các cấp làm cơ sở pháp lý cho hoạt động của Hội.(có điều lệ và văn bản kèm theo)

Thường trực Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh trân trọng đề nghị và mong nhận được sự quan tâm tạo điều kiện của các đồng chí.Xin trân trọng cảm ơn!

 

 

 

 

 

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Điều lệ Hội LHTN Việt Nam các cấp tỉnh Hưng Yên

------------

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.