Thứ 7, 04/07/2009, 10:26

Tiêu chuẩn Chi Đội Mạnh

Có chương trình kế hoạch công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao so với chương trình kế hoạch đề ra.

 Tiêu chuẩn Chi Đội Mạnh (Theo hướng dẫn của Hội Đồng Đội Trung Ương)

1. Có chương trình kế hoạch công tác cụ thể và thực hiện với chất lượng cao so với chương trình kế hoạch đề ra.

2. Ban Chỉ Huy Chi Đội và các nhóm nòng cốt hoạt động có hiệu quả. Có đủ sổ sách và những phương tiện cần thiết phục vụ trong hoạt động Đội.

3. Có nhiều hình thức động viên đội viên học tập, có ít nhất 30% số đội viên xếp loại văn hóa từ khá, giỏi trở lên. Không có đội viên xếp loại văn hóa yếu, kém.

4. Tập thể đoàn kết, thân ái, có nhiều biện pháp giúp nhau tu dưỡng, rèn luyện, có số đội viên xếp loại đạo đức từ 80% khá, tốt trở lên. Không có đội viên xếp loại đạo đức yếu, kém.

5. Duy trì nề nếp sinh hoạt chi đội, có quỹ chi đội, lập quỹ “vì bạn nghèo”, có ít nhất một tờ báo thiếu niên tiền phong. Huy động đông đảo đội viên tham gia công tác Sao nhi đồng, các hoạt động xã hội, nhân đạo từ thiện và các hoạt động trên địa bàn dân cự, Tích cực tham gia các phong trào của Liên Đội và nhà trường. Làm tốt công tác phát triển đội viên mới, đội viên lớn lên đoàn. Có ít nhất 50% đội viên đạt danh hiệu "Cháu ngoan Bác Hồ".

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.