Thứ 6, 06/08/2010, 10:35

CÁC BÀI MÚA HÁT ĐỒNG DIỄN TẠI LỄ KHAI MẠC HỘI TRẠI THANH THIẾU NHI, FESTIVAL “SÁNG TẠO TRẺ” TỈNH HƯNG YÊN NĂM 2010.

Bài múa1: Hương sắc mùa hè (Múa theo hàng dọc, múa bằng quả bông và múa 2 lần) Trước khi múa dạo nhạc đứng tại chỗ bật gót chân, vỗ tay sang trái và đổi bên sang phải khoảng 4 nhịp.

Động tác 1:

Chân chụm đứng tại chỗ nhún theo tay.

Tay trái đưa lên cao ngang vai trái lòng bàn tay mở, người nghiêng về bên trái đổi tay phải đưa lên cao ngang vai phải lòng bàn tay mở, người nghiêng về bên phải. Câu hát :''Hương lúa đến từ đâu ''.

Động tác 2:

Chân ở tư thế như động tác 1.

Tay trái đưa lên cao qua đầu, lòng bàn tay úp đổi bên tay phải đưa lên cao ngang qua đầu, lòng bàn tay úp sao cho 2 tay chạm nhau.

Câu hát :"Mà thơm lừng con phố nhỏ".

Động tác 3:

Chân ở tư thế như động tác 1.

Tay phải đưa lên cao ngang vai phải lòng bàn tay mở, người nghiêng về bên phải đổi bên tay trái đưa lên cao ngang vai trái lòng bàn tay mở, người nghiêng về bên trái.

Câu hát :"Hương sen đên từ đâu”.

Động tác 4:

Chân ở tư thế như động tác 1.

Tay phải đưa lên cao ngang qua đầu, lòng bàn tay úp đổi bên tay trái đưa lên cao qua đầu, lòng bàn tay úp sao cho 2 tay chạm nhau.

Câu hát :"Để trưa hè ngọt tiếng mẹ ru”

Động tác 5:

Giữ nguyên tư thế tay đang trên cao qua đầu sau đó chuyển động tác tay xuống áp sát thân người đồng thời chân trái bước sang trái một bước tiếp đó bước chân phải bước như vậy sang trái 4 bước và đổi bên bước sang phải 4 bước (chân trái 2 bước và chân phải 2 bước) về vị trí ban đầu nhún thêm 1 nhịp nữa để chuyển động tác.

Câu hát :"Chói chang cánh phượng đỏ, cháy bỏng một mùa thi

Tim tím hoàng hôn hè dịu hương nắng hè sang".

Động tác 6:

Chân đứng tại chỗ nhún.

Tay trái đẩy ra phía trước chếch về bên trái, cánh tay song song với mặt đất, cổ tay gập đổi bên tay phải đẩy ra phía trước chếch về bên phải, cánh tay song song với mặt đất, cổ tay gập.

Câu hát :"Nắng lấp loá lấp loá"

Sau đó người nghiêng sang trái, 2 tay cuộn từ trong ra ngoài, cuộn 3 lần đến lần thứ 4 hai tay mở.

Câu hát :"Sóng biển khơi xa".

Động tác 7:

Múa giống động tác 6 ở câu hát đầu “Gió bát ngát, bát ngát”

Câu hát sau: “Cho cánh buồm căng” nghiêng người sang phải, 2 tay cuộn từ trong ra ngoài, cuộn 3 lần đến lần thứ 4 hai bàn tay mở.

Động tác 8:

Đứng tại chỗ, đầu nghiêng sang trái đồng thời vỗ tay 3 nhịp áp sát đầu bên trái và bước 4 bước đổi vị trí cho bạn đứng đối diện, bước đi bằng chân trái.

Câu hát: “Ve râm ran râm ran tấu khúc nhạc hè

Tiếp đó đổi bên đầu nghiêng sang phải đồng thời vỗ tay 3 nhịp áp sát đầu bên phải và bước 4 bước trở về vị trí ban đầu, bước đi bằng chân trái.

Câu hát: “Diều no gió trở đầy bao ước mơ xa”

Động tác 9:

Giống động tác 6

Câu hát: “Sóng lúa nối sóng lúa nhuộm nắng vàng ươm”

Động tác 10:

Giống động tác 7

Câu hát: “Suối róc rách tươi mát thơm cánh đồng xanh”

Động tác 11:

Các bạn đang múa theo hàng dọc tất cả cùng quay lên sân khấu tư thế: Tay phải đặt lên trước ngực, tay trái đặt chéo lên tay phải, sau đó tay mở tay phải đưa lên cao qua đầu tiếp đó đến tay trái đưa lên cao qua đầu 2 tay vẫy.

Câu hát :"Tuổi thần tiên trong sáng, đắm say trong hương nắng mùa hè”.
Hết lượt múa 1

Ở lượt múa thứ 2: Câu hát :"Tuổi thần tiên trong sáng, đắm say trong hương nắng mùa hè” hát 3 lần do đó

Lần múa thứ nhất ở lượt múa thứ 2 giống động tác 11

Lần múa thứ hai: Hai bạn đứng đối diện nhau nắm tay nhau nhảy chân sáo, nhảy một vòng từ trái qua phải và trở về vị trí ban đầu.

Lần múa thứ ba: Giống lần múa thứ nhất.

Bài múa 2: Khăn quàng thắp sáng bình minh

(Múa theo hàng ngang mùa bằng quả bông và múa 4 lần).

Trước khi múa dạo nhạc chân đứng rộng bằng vai, nghiêng người sang trái và đổi bên sang phải khoảng 4 nhịp.

Động tác 1:

Hai chân đứng mở rộng bằng vai ở tư thế ban đầu sau đó chân trái co ngang bằng đầu gối phải.

Hai mu bàn tay phải và trái chạm nhau, các ngón tay mở đưa lên cao qua đầu nghiêng chếch sang phải sau đó chuyển tay về tư thế ngang bằng vai

Cả động tác chân và tay làm giống như vậy 2 lần.

Câu hát :"Kìa có con chim non, chim chơi ở sân trường".

Động tác 2:

Ngược lại với động tác 1:

Hai chân mở rộng bằng vai sau đó chân phải co ngang bằng đầu gối trái.

Hai mu bàn tay phải và trái chạm nhau, các ngón tay mở đưa lên cao qua đầu nghiêng chếch sang trái sau đó chuyển tay về tư thế ngang bằng vai

Cả động tác chân và tay làm giống như vậy 2 lần.

Câu hát :"Ồ chú chim xinh đẹp hót chào bình minh".

Động tác 3:

Chân giữ nguyên ở tư thế kết thúc của động tác 2 sau đó bước về bên phải bước 4 bước và bước bằng chân phải trước.

Đổi bên bước về bên trái bước 4 bước và bước bằng chân trái trước

Câu hát :"Kìa các em thơ ngây luôn chăm học yêu đời ".

Động tác 4:

Giống động tác 3

Câu hát :"Lòng biết ơn Bác Hồ cô thầy đã dạy".

Động tác 5:

Hai chân nhún, hai lòng bàn tay úp xuống hai đầu gối người hơi cúi xuống theo tay sau đó chuyển sang tư thế người đứng thẳng, hai tay đưa lên cao qua đầu, bàn tay mở các ngón tay khép kín vuông góc với ngón tay cái.

Câu hát :"Học cho ngoan, lớn cho nhanh".

Động tác 6:

Giống động tác 5.

Câu hát :"bay vào đời xây dựng"

Động tác 7:

Đứng tại chỗ nhảy bật chân trái đá ra phía trước 1 nhịp, vỗ tay.

Câu hát :"Rèn đôi tay, chắc đôi chân"

Động tác 8:

Giống động tác 5.

Câu hát :"lao động là vinh quang".
Hết lượt múa 1 (hết lời 1 của bài hát)

3 lượt múa còn lại múa giống lượt múa lần 1

Riêng ở lần múa thứ 4:

Câu hát: “Học cho ngoan, lớn cho nhanh bay vào đời xây dựng

Rèn đôi tay, chắc đôi chân lao động là vinh quang”

Hát 2 lần do đó cả 2 lần múa của câu hát này đều giống như lượt múa 1.

Kết thúc bài múa nghiêng người sang trái đổi bên nghiêng người sang phải cho đến khi hết nhạc.


Bài múa 3: Đi ta đi lên

(Múa theo hàng ngang múa bằng vòng và múa 4 lần).

Trước khi múa dạo nhạc 2 tay cầm vòng và lắc ở tư thế trên cao qua đầu.

Động tác 1:

Hai tay cầm vòng ở vị trí trên cao qua đầu sau đó chuyển 2 tay xuống trong đó tay trái ngang bằng vai trái và song song với mặt đất bên trái, tay phải đặt ngang ngực bên trái rồi trở về vị trí ban đầu. (lưu ý lúc này 2 tay vẫn cầm vòng)

Chân trái nhún bước lên trước một bước rồi trở về vị trí ban đầu.

Câu hát: “Đi ta đi lên”

Động tác 2:

Giống động tác 1 nhưng đổi sang bên phải.

Hai tay cầm vòng ở vị trí trên cao qua đầu sau đó chuyển 2 tay xuống trong đó tay phải ngang bằng vai phải và song song với mặt đất bên phải, tay trái đặt ngang ngực bên phải rồi trở về vị trí ban đầu. (lưu ý lúc này 2 tay vẫn cầm vòng)

Chân phải nhún bước lên trước một bước rồi trở về vị trí ban đầu.

Câu hát: “Nối tiếp bao anh hùng

Động tác 3:

Hai tay cầm vòng ở vị trí trên cao qua đầu chuyển xuống ngang bằng ngực sau đó đẩy cả 2 tay ra phía trước.

Hai chân đứng tại chỗ nhún 1 nhịp.

Câu hát: “Như quân tiên phong

Động tác 4:

Hai tay cầm vòng đang ở vị trí ngang bằng ngực sau đó đẩy cả 2 tay ra phía trước.

Hai chân đứng tại chỗ nhún 1 nhịp.

Câu hát: “Bước trên đường giải phóng

Động tác 5:

Hai tay cầm vòng đang ở vị trí kết thúc của động tác 4 chuyển cả 2 tay sang bên trái song song với mặt đất sau đó đưa cả 2 tay lên cao qua đầu.

Chân trái quay và bước sang trái 1 bước, chân phải quay sang trái rồi cả 2 chân trái, phải trở về vị trí ban đầu.

Câu hát: “Tiếng kèn vang vang”

Động tác 6:

Giống động tác 5 nhưng đổi sang bên phải.

Hai tay cầm vòng đang ở vị trí trên cao qua đầu sau đó chuyển cả 2 tay sang bên phải song song với mặt đất rồi trở về tư thế tay ban đầu.

Chân phải quay và bước sang phải 1 bước, chân trái quay sang phải rồi cả 2 chân trái, phải trở về vị trí ban đầu.

Câu hát: “Giục giã thiếu niên nhi đồng

Động tác 7:

Giống động tác 5(Chỉ khác bắt đầu động tác 7 thì 2 tay đang ở vị trí kết thúc của động tác 6 chuyển về và làm giống như động tác 5)

Câu hát: “Tiến theo lá cờ

Động tác 8:

Giống động tác 6.

Câu hát: “Đội Hồ Chí Minh quang vinh”

Động tác 9:

Chân giống động tác 1.

Cả 2 tay cầm vòng đang ở vị trí trên cao qua đầu sau đó chuyển 2 tay nghiêng sang trái ngang bằng đầu.

Câu hát: “Bác vẫn còn sống mãi

Động tác 10:

Chân giống động tác 2.

Cả 2 tay cầm vòng đang ở vị trí trên cao qua đầu sau đó chuyển 2 tay nghiêng sang phải ngang bằng đầu.

Câu hát: “Cùng đất nước”

Động tác 11:

Giống động tác 3.

Câu hát: “Tiếng của người vẫn ấm

Động tác 12:

Giống động tác 4.

Câu hát: “Cả non sông

Động tác 13:

Hai tay đang ở vị trí kết thúc động tác 12 sau đó chuyển 2 tay sang 2 bên ngang bằng vai song song với mặt đất (tay trái cầm vòng) tiếp đó 2 tay đưa lên cao qua đầu chuyển vòng từ tay trái sang tay phải.

Chân trái bước sang trái một bước rồi trở về vị trí ban đầu.

Câu hát: “Khi chúng ta lên đường”

Động tác 14:

Giống động tác 13 nhưng đổi sang bên phải.

Hai tay chuyển sang 2 bên ngang bằng vai song song với mặt đất (tay phải cầm vòng) tiếp đó 2 tay đưa lên cao qua đầu cả 2 tay cùng cầm vòng.

Chân trái bước sang trái một bước rồi trở về vị trí ban đầu.

Câu hát: “Gắng học hành chăm ngoan

Động tác 15:

Giống động tác 3.

Câu hát: “Bác vẫn luôn tươi cười”

Động tác 16:

Giống động tác 4.

Câu hát: “Dắt ta lên đường

Kết thúc của câu hát hai tay cầm vòng vẫn lắc trên cao qua đầu.
Hết lượt múa 1 (lời 1 của bài hát)

3 lượt múa còn lại múa giống lượt múa lần 1.

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.