Thứ hai, 13/09/2010, 15:20

Chương trình Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011

CHƯƠNG TRÌNH Công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010-2011 (Số 03 ngày 7/9/2010)

Năm học 2010-2011 là năm cã nhiều sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, của dân tộc: Chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI; hướng tới kỷ niệm “Nghìn năm Thăng Long - Hà Nội”; chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi tỉnh Hưng Yên năm học 2010 - 2011 tập trung vào chủ đề sau:

Vâng lời Bác dạy
Làm nghìn việc tốt,
Dâng Đảng quang vinh,
Mừng Đoàn vững mạnh.

I. TRỌNG TÂM CÔNG TÁC

1. Tập trung duy trì, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi; tăng cường hướng dẫn cho các em thực hiện tốt cuộc vận động "Thiếu nhi Hưng Yên thi đua thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy" gắn với việc triển khai phong trào thi đua xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

2. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII về “Chương trình bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiÕu niên, nhi đồng và xây dựng Đội TNTP Hồ Chí Minh vững mạnh”, “Chương trình rèn luyện phụ trách Đội”,“Chương trình rèn luyện đội viên” tạo sự chuyển biến mới về chất lượng đội ngũ cán bộ phụ trách, chất lượng đội viên. Chú trọng công tác bồi dưỡng, kết nạp đội viên, phát triển đoàn viên.

3. Chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền, các Ban, ngành, các tổ chức xã hội trong bảo vệ, chăm sóc và giáo dục thiếu niên nhi đồng; tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách và huy động các nguồn lực về cơ sở vật chất, kinh phí hoạt động cho công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả đề án“Nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động của cơ sở Đoàn, trọng tâm là cơ sở Đoàn khối nông thôn” chương trình hành động thực hiện chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Hưng Yên đến năm 2010 thông qua việc tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền xây dựng cơ chế, chính sách trong việc dành đất xây dựng điểm vui chơi cho thanh thiếu nhi.

II. néi DUNG CHƯƠNG TRÌNH

1. Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước

* Mục đích: Khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về truyền thống vẻ vang 70 năm Đội TNTP Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lịch sử, truyền thống; giáo dục đạo đức, lối sống và những giá trị tốt đẹp của con người và dân tộc Việt Nam cho thiếu niên nhi đồng để các em phấn đấu trở thành con ngoan, trò giỏi, đội viên tốt, Cháu ngoan Bác Hồ.

* Nội dung và giải pháp

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thiếu nhi nhân các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước thông qua các hình thức như: Hội thi, hội diễn văn nghệ; giao lưu, gặp gỡ các nhân chứng lịch sử, nghe nói chuyện truyền thống; các hoạt động về nguồn; thi tìm hiểu về Đảng, Bác Hồ, về quê hương, đất nước... nhằm giáo dục các em lòng yêu quê hương đất nước, con người, biết yêu thương và chia sẻ với đồng bào và đặc biệt là bạn bè mình ở những nơi còn nhiều khó khăn; tiếp tục triển khai, tổ chức tốt chương trình “Thắp sáng ước mơ thiếu nhi Việt Nam” dịp đầu năm học mới và kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Hướng dẫn cho thiếu nhi tích cực tham gia cuộc thi tìm hiểu "80 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh", cuộc vận động "Sưu tầm, giới thiệu, trưng bày các hiện vật lịch sử về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh" nhằm bồi dưỡng lý tưởng, khát vọng vươn lên cho thiếu nhi phấn đấu trở thành đoàn viên thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.

- Phát động trong thiếu nhi toàn tỉnh phong trào thi đua "Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước" với nhiều hoạt động thiết thực cụ thể như: Hội thi tìm hiểu 70 năm truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh, làm báo tường, hội diễn văn nghệ, sinh hoạt tập thể dưới cờ, tổ chức các diễn đàn "Thiếu nhi Hưng Yên - Vâng lời Bác dạy", "Tự hào truyền thống Đội ta", "Yêu Sao, yêu Đội", "Tiến bước lên Đoàn", "Khăn quàng thắm mãi vai em"; đa dạng hoá các hình thức tuyên truyền, trao đổi thông tin trên các website, bản tin tuổi trẻ Hưng Yên, các blogs cá nhân, forum...nhằm khơi dậy trong thiếu nhi niềm tự hào về về truyền thống vẻ vang 70 năm cống hiến và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

- Duy trì và nhân rộng các phong trào "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", "Đi tìm địa chỉ đỏ", "Áo lụa tặng bà"... Hướng dẫn cho thiếu nhi tích cực tham gia công tác "Trần Quốc Toản" bằng các việc làm thiết thực như: Tổ chức các buổi thăm hỏi, tặng quà và giúp đỡ các gia đình chính sách, các gia đình thương binh, liệt sỹ và các bà mẹ Việt Nam anh hùng; tham gia tu sửa, làm sạch đẹp nghĩa trang liệt sỹ; tích cực duy trì tốt và tham gia phong trào "Kế hoạch nhỏ" góp phần tôn tạo khu di tích lịch sử anh hùng Kim Đồng tại thôn Nà Mạ, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

- Tiếp tục triển khai phong trào "Nói lời hay - làm việc tốt" nhằm giáo dục đức hy sinh, lòng dũng cảm, khả năng giao tiếp, ứng xửvà nâng cao ý thức kỷ luật cho thiếu nhi, giáo dục cho các em biết vâng lời người lớn, lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo; tạo môi trường văn hoá, giúp thiếu nhi hình thành các giá trị nhân cách tốt đẹp, bồi dưỡng ước mơ, khát vọng vươn lên trong cuộc sống; quan tâm giáo dục thiếu nhi chậm tiến; rèn luyện tính trung thực trong học tập, sinh hoạt và trong đời sống hàng ngày của thiếu nhi.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% đội viên, thiếu niên, nhi đồng biết 5 điều Bác Hồ dạy, trong đó có 85% đội viên, thiếu niên, nhi đồng thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy.

- 100% liên đội triển khai, thực hiện cú hiệu quả phong trào thi đua "Bảy mươi mùa hoa - Đội ta lớn lên cùng đất nước" và phong trào “Núi lời hay- làm việc tốt”,

2. Luyện rèn tri thức- Vững bước tương lai

* Mục đích: Hướng dẫn cho thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập tích cực, khoa học; phát huy tinh thần chủ động, vượt khó vươn lên, sẵn sàng chia sẻ, giúp đỡ bạn cùng tiến bộ; tạo phong trào thi đua sôi nổi gắn với các ngày lễ kỷ niệm nhằm khuyến khích sự tìm tòi, sáng tạo của các em góp phần đào tạo nguồn nhân lực trẻ cho đất nước trong tương lai.

* Nội dung và giải phỏp

- Đa dạng hóa các mô hình học tập nhằm khuyến khích thiếu nhi xây dựng phương pháp học tập chủ động, sáng tạo; tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào "Vượt điểm 5, qua điểm 7, đạt điểm 10", "Hoa điểm tốt", "Vở sạch chữ đẹp"... Định hướng cho thiếu nhi ý thức "Vượt khó học tốt", "Học đều, học đủ, học chăm", "Học" đi đôi với "Hành", "Học thực chất - Thi nghiêm túc"; tiếp tục duy trỡ và nhân rộng mô hình CLB các môn học, CLB sở thích nhằm phát triển khả năng tư duy theo sở thích của các em; đa dạng hoá hình thức sinh hoạt của các CLB để giúp các em tiếp cận với các môn học có hiệu quả. Duy trì các loại hỡnh "Bạn giúp bạn", "Nhóm học tập", "Đôi bạn cùng tiến", phân công giúp đỡ các bạn học yếu, các bạn có hoàn cảnh khó khăn vươn lên cùng học tốt.

- Đẩy mạnh phong trào thi đua "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động "Vòng tay bè bạn", "Giúp bạn tới trường - cùng hướng tới tương lai"...; tranh thủ sự quan tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội hỗ trợ kinh phí, cơ sở vật chất, trao học bổng, tặng đồ dùng học tập, quần áo, sách vở, phương tiện đến trường cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm hỗ trợ, cổ vũ, tạo niềm tin và đồng hành cùng các em trên con đường biến ước mơ thành hiện thực.

- Khuyến khích thiếu nhi tích cực, chủ động trang bị những kiến thức về ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu của quá trình hội nhập quốc tế. Rèn luyện ý thức, tác phong cho thiếu nhi thông qua việc thực hiện nghiêm chỉnh nề nếp học đường. Hướng dẫn cho các em biết lao động giúp đỡ gia đình theo khả năng của mình, biết sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, sạch đẹp phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của bản thân.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% liên đội phát động và thực hiện tốt các phong trào thi đua học tập.

- 100% liên đội thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực". Phấn đấu mỗi huyện, thành phố có từ 02 đến 03 liên Đội đạt danh hiệu “Trường học thân thiện, học sinh tích cực".

- 100% thiếu nhi tham gia cuộc vận động "Vòng tay bè bạn".

- 100% các trường xây dựng quỹ khuyến học và có các hoạt động hỗ trợ học sinh

3. Vui bước đến trường- Ươm ước mơ xanh

* Mục đích: Phát triển và nhân rộng các mô hình giáo dục kỹ năng, các loại hình giáo dục kết hợp vui chơi và thực hành; khuyến khích thiếu nhi tham gia các hoạt động tập thể, cộng đồng, tham gia vui chơi giải trí, phát triển cả về thể chất và tinh thần. Xây dựng các mô hình hoạt động hấp dẫn, có tính giáo dục cao trong và ngoài nhà trường, tạo điều kiện giúp thiếu nhi bổ sung kiến thức thông qua các hoạt động cộng đồng nhằm bồi dưỡng tâm hồn, thắp sáng ước mơ, tình yêu thiên nhiên, đất nước, tinh thần tương thân tương ái, sẵn sàng chia sẻ giúp đỡ bạn bè.

* Nội dung và giải phỏp - Tiếp tục triển khai, tổ chức có hiệu quả các mô hình giáo dục kỹ năng cho thiếu nhi như "Học kỳ quân đội", "Học từ thiên nhiên”... Nhân rộng mô hình CLB Sức khoẻ sinh sản vị thành niên trong các trường THCS, khuyến khích các hoạt động giao lưu, kết nghĩa... nhằm tăng cường giáo dục kỹ năng về giới tính, sức khoẻ sinh sản, phòng chống tai, tệ nạn xã hội, tai nạn thương tích và bạo lực học đường cho thiếu nhi.

- Đẩy mạnh các hoạt động tình nguyện tại chỗ thông qua phong trào " Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực", "Vì màu xanh quê hương", "Trường em xanh - sạch - đẹp", "Ngày thứ bảy tình nguyện", "Ngày chủ nhật xanh”, động viên thiếu nhi tích cực tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, giữ gìn vệ sinh trường học, đường làng ngõ xóm, tham gia tu sửa làm mới các di tích lịch sử, nghĩa trang liệt sỹ tại địa phương....; xây dựng môi trường học đường thân thiện, không bạo lực và nhân rộng mô hình “Xây dựng mái trường xanh- sạch- đẹp” tại các Liên đội.

- Phát huy có hiệu quả các quỹ khuyến học, khuyến tài; xây dựng các quỹ học bổng: "Thiếu nhi nghèo vượt khó", “Học sinh nghèo hiếu học" ... hướng dẫn thiếu nhi tham gia các hoạt động tình nghĩa như: "Giúp bạn đến trường ", "Tấm áo tặng bạn"...

- Tổ chức thành lập và duy trì hoạt động của các CLB VHVN, TDTT như CLB “Quyền trẻ em", "Phóng viên nhỏ", "Đội phát thanh măng non", "Đội tuyên truyền măng non", Earobic...tạo môi trường an toàn, lành mạnh để thiếu nhi sinh hoạt, phát triển năng lực, phát huy năng khiếu. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Công ước quốc tế về Quyền trẻ em, Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em Việt Nam.

- Tiếp tục tham mưu cụ thể hoá Nghị quyết 25 BCH Trung ương Đảng khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên; Nghị quyết 06 Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chớ Minh khóa IX về “Tăng cường tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu niên nhi đồng” trong việc chủ động tham mưu với cấp uỷ Đảng, chính quyền tạo cơ chế chính sách xây dựng các Nhà thiếu nhi cấp huyện, điểm vui chơi, giải trí cho thiếu nhi; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị và tổ chức các hoạt động vui chơi lành mạnh cho thiếu nhi trong và ngoài nhà trường.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% liên đội thực hiện tốt phong trào “Kế hoạch nhỏ”.

- 80% các liên đội có mô hình “Xây dựng Mái trường xanh- sạch- đẹp”.

- 100 % các liên đội duy trì có hiệu quả mô hình CLB các môn học, CLB sở thích.

4. Xây dựng Đội vững mạnh - Tiến bước lên Đoàn

* Mục đích: Tập trung thực hiện tốt công tác bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội viên, từng bước đổi mới nội dung, hình thức hoạt động phù hợp với điều kiện vui chơi, học tập của thiếu nhi, phát huy tính tự nguyện, tự quản và các quyền của thiếu nhi, phát huy tính chủ động, sáng tạo của thiếu nhi tham gia hoạt động Đội.

* Nội dung, giải pháp

4.1. Công tác nhi đồng

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình dự bị đội viên; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng đội ngũ phụ trách Sao nhi đồng. Triển khai có hiệu quả và chuẩn hoá các danh hiệu thi đua theo chương trình "Dự bị đội viên ".

- Triển khai, đa dạng hoá các hình thức sinh hoạt Sao thông qua đổi mới nội dung hoạt động Sao nhi đồng theo chủ đề, chủ điểm năm học. Tổ chức các Hội thi: "Búp măng xinh", "Phụ trách Sao giỏi", "Sao vui của em”... tạo sân chơi, bồi dưỡng kiến thức, bước đầu giúp các em làm quen với các phong trào hoạt động, kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đội.

- Quan tâm xã hội hoá công tác nhi đồng gắn với vận động các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội, sự quan tâm chăm lo của gia đình dành cho lứa tuổi nhi đồng; đổi mới nội dung sinh hoạt Sao gắn với các vấn đề về giáo dục dinh dưỡng, vệ sinh, nếp sống cho nhi đồng.

4.2. Công tác đội viên

- Tiếp tục nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức triển khai thực hiện Chương trình “Rèn luyện đội viên", theo hướng giảm tải phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi thiếu niên, nhi đồng.

- Chú trọng chất lượng đội viên mới kết nạp; tập trung bồi dưỡng đội viên lớn vào Đoàn. Đẩy mạnh các hoạt động giáo dục, nâng cao chất lượng đội viên gắn với các phong trào, các đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn, 70 năm ngày thành lập Đội và các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước.

4.3. Công tác xây dựng Ban chỉ huy liên, chi đội

- Làm tốt công tác lựa chọn cán bộ chỉ huy liên, chi đội. Xây dựng và nhân rộng các câu lạc bộ "Chỉ huy Đội". Thường xuyên tổ chức các đợt tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ, kiến thức cho đội ngũ chỉ huy Đội, giúp các em làm quen với tổ chức các hoạt động lớn; phát huy vai trò tự nguyện, tự quản, tính chủ động, sáng tạo trong mỗi cán bộ chỉ huy Đội.

- Chú trọng công tác tuyên dương, khen thưởng các gương điển hình chỉ huy Đội giỏi thông qua các giải thưởng, các hình thức động viên cụ thể, ghi nhận cổ vũ tạo động lực cho các em tích cực tham gia công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Tổ chức các cuộc thi: "Chỉ huy Đội giỏi", "Phụ trách Sao giỏi ".

4.4. Công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư

- Tiếp tục nhân rộng các mô hình hoạt động Đội và phong trào thiếu nhi có hiệu quả ở địa bàn dân cư. Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và tiến hành chọn cử phân công cán bộ, đoàn viên nhiệt tình, có kỹ năng tham gia phụ trách công tác thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

- Tích cực tham mưu cho các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong việc đầu tư cơ sở vật chất và xây dựng các điểm vui chơi cho thiếu nhi ở cấp xã, phường, thị trấn và tổ chức tốt các hoạt động vui chơi giải trí cho thiếu nhi trong dịp hè.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% nhi đồng được tập hợp tham gia sinh hoạt Sao nhi đồng.

- 100% liên đội khối tiểu học duy trì sinh hoạt Sao nhi đồng.

- 100% thiếu nhi trong độ tuổi được kết nạp vào tổ chức Đội.

- 90% thiếu niên, nhi đồng đạt danh hiệu Cháu ngoan Bác Hồ.

- 85% liên đội tiểu học thực hiện tốt chương trình “Dự bị đội viên".

- 90% liên đội THCS thực hiện tốt chương trình "Rèn luyện đội viên"

- 90% liên Đội có phòng truyền thống Đội;

- 75% liên đội tiểu học có Báo Nhi đồng, liên đội THCS có Báo Thiếu niên tiền phong.

5. Khăn hồng tình nguyện - Chắp cánh yêu thương

* Mục đích: Xây dựng đội ngũ phụ trách Đội giỏi chuyên môn, nghiệp vụ, nhiệt tình yêu trẻ. Đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phụ trách Đội. Tăng cường công tác tập huấn nghiệp vụ, kỹ năng công tác thiếu nhi và từng bước đổi mới thực hiện tốt cơ chế chính sách với đội ngũ phụ trách Đội.

* Nội dung và giải pháp

5.1. Nâng cao chất lượng đội ngũ phụ trách thiếu nhi

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Chương trình " Rèn luyện phụ trách Đội", thành lập và nhân rộng mô hình CLB “Tổng phụ trách Đội giỏi", Câu lạc bộ "Phụ trách thiếu nhi", "Những người phụ trách tình nguyện“...

- Tăng cường công tác tập huấn, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; cập nhật những nội dung, thông tin mới giúp đội ngũ giáo viên phụ trách Đội có đủ kỹ năng, phương pháp tiếp cận đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của thiếu nhi và thực tiễn công tác Đội và phong trào thiếu nhi. Coi trọng các hình thức thi "Giáo viên - Tổng phụ trách giỏi", "Liên hoan gặp mặt phụ trách thiếu nhi giỏi" các cấp.

- Làm tốt công tác phối hợp với ngành giáo dục trong công tác bổ nhiệm Tổng phụ trách Đội; đảm bảo cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện về thời gian, cơ sở vật chất trong thực hiện chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong trường học.

- Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phát triển Đảng trong đội ngũ phụ trách thiếu nhi. Quan tâm các hình thức tuyên dương, tôn vinh và nhân rộng các tấm gương phụ trách Đội giỏi có nhiều đóng góp đối với công tác Đội và phong trào thiếu nhi.

5.2. Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội các cấp

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn Hội đồng Đội các cấp đảm bảo về số lượng và chất lượng; nâng cao chất lượng uỷ viên Hội đồng Đội các cấp.

- Tiếp tục tham mưu thành lập, kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng Đội cấp xã. Tăng cường cơ sở vật chất và các nguồn lực đảm bảo cho Hội đồng Đội cấp xã hoạt động hiệu quả.

- Tăng cường công tác tập huấn nâng cao nghiệp vụ công tác Đội; thường xuyên cập nhật thông tin mới; cung cấp cho phụ trách những kỹ năng hoạt động Đội cơ bản, đủ năng lực tiếp cận thiếu nhi.

* Chỉ tiêu phấn đấu:

- 100% Phụ trách Đội được tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng và tham gia các hội thi nghiệp vụ.

- 100% Tổng phụ trách Đội tham gia thực hiện chương trình“Rèn luyện phụ trách Đội”.

- 75% liên đội có các hoạt động tình nguyện của phụ trách Đội

- 85% GV -TPT Đội có sáng kiến kinh nghiệm.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Cấp tỉnh

- Triển khai, chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra cơ sở tổ chức thực hiện chương trình năm học 2010-2011.

- Chỉ đạo cơ sở phát động và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Phối hợp với Sở Giáo dục & Đào tạo tổ chức hội thi "Tin học trẻ " và “Giáo viên- Tổng Phụ trách Đội giỏi”.

- Chỉ đạo Nhà thiếu nhi tỉnh tham gia Liên hoan “Tiếng kèn Đội ta- mừng nghìn năm Thăng Long- Hà Nội” và Festival các Nhà thiếu nhi toàn quốc lần thứ II.

- Hướng dẫn bình xét khen thưởng các giải thưởng, học bổng trong năm học.

- Tham gia các hoạt động do Trung ương tổ chức.

2. Cấp huyện, thành phố:

- Tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện tốt chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010- 2011 và phát động chủ đề năm học gắn với Ngày hội khai trường.

- Phát động và tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 70 năm ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI.

- Phối hợp với phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố tổ chức và tham gia cấp tỉnh hội thi "Tin học trẻ" và “ Tổng phụ trách Đội giỏi”.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo theo học kỳ năm học (Báo cáo sơ kết học kỳ I gửi trước ngày 20/01/2011; báo cáo tổng kết và hồ sơ đề nghị khen thưởng năm học gửi trước ngày 10/6/2011 về Ban Thanh, thiếu nhi trường học tỉnh Đoàn).

Trên đây là chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2010 - 2011, Hội đồng Đội tỉnh yêu cầu Hội đồng Đội các huyện, thành phố chủ động xây dựng chương trình, báo cáo Ban thường vụ huyện, thành Đoàn, phối hợp với Phòng Giáo dục & Đào tạo các huyện, thành phố triển khai chương trình năm học cụ thể, phù hợp với đặc điểm tình hình của đơn vị.
 
TM. HỘI ĐỒNG ĐỘI TỈNH
CHỦ TỊCH
(đã ký)
 
Đỗ Minh Trí

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Các văn bản chỉ đạo
Get the Flash Player to see this rotator.