Thứ 6, 03/07/2009, 22:16

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH

Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh.

NGHI THỨC ĐỘI TNTP HỒ CHÍ MINH
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phần 1.
 
1. Khái niệm Nghi thức Đội:
    - Nghi thức là một phương tiện giáo dục của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Với những quy định biểu hiện bằng ngôn ngữ, hình thức tượng trưng, thủ tục, nghi lễ của đội ngũ, Nghi thức Đội góp phần mạnh mẽ vào việc xây dựng phương pháp giáo dục toàn diện, mang nét đặc trưng của Đội. 
    Trong đó, nổi bật là ý thức tổ chức kỉ luật, tư thế, tác phong và tinh thần tập thể cho đội viên, tạo ra vẻ đẹp tính nghiêm chỉnh và sự thống nhất của tổ chức Đội. Nghi thức Đội được tiến hành thường xuyên trong mọi hoạt động rèn luyện của Đội để tạo thành thói quen, nề nếp tốt cho đội viên trong tổ chức Đội.

    - Việc tiến hành giáo dục bằng Nghi thức Đội đòi hỏi phải có tính thuyết phục cao, tính nghiêm túc, tính chính xác và thống nhất. Có như vậy thì mới làm cho Nghi thức Đội trở thành nhu cầu thực hiện của mỗi đội viên và tập thể Đội.

    2. Một số nội dung của Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh

    2.1. Giấy chứng nhận đạt chuyên hiệu và hoàn thành Chương trình rèn luyện đội viên


    - Giấy chứng nhận đạt chuyên hiệu và hoàn thành từng hạng để cấp cho đội viên đạt các loại chuyên hiệu của Chương trình rèn luyện đội viên.

    - Giấy chứng nhận chuyên hiệu là biểu tượng của từng loại chuyên hiệu có nội dung, tiêu chuẩn trong quy định trong Chương trình rèn luyện đội viên.

    2.2. Đồng phục của đội viên

    - Đội viên nam:

    + Áo sơ mi màu trắng.

    + Quần màu xanh tím than.

    - Đội viên nữ:

    + Áo sơ mi màu trắng.

    + Quần âu hoặc váy màu xanh tím than.

    - Mũ ca lô màu trắng, viền đỏ (cho cả đội viên nam và nữ).

    - Đi dày hoặc dép có quai hậu.

    2.3. Trống , Kèn

    - Mỗi liên đội có ít nhất một bộ trống (gồm một trống cái và ít nhất hai trống con), một kèn (nếu có điều kiện).

    - Các bài trống: Chào cờ, hành tiến, chào mừng.

    - Các bài kèn: Kèn hiệu, chào mừng, tập hợp.

    2.4. Sổ sách của Đội gồm:

    a. Sổ

    - Sổ nhi đồng.

    - Sổ chi đội.

    - Sổ liên đội.

    - Sổ truyền thống.

    -  Sổ Tổng phụ trách Đội.

    b. Sách

    - Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh.

    - Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh.

    - Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện phụ trách.

    - Hướng dẫn thực hiện chương trình rèn luyện đội viên.

    - Búp măng xinh.

    2.5. Phòng truyền thống, phòng Đội


    - Mỗi liên đội có phòng truyền thống, phòng Đội là nơi trưng bày các hình ảnh, hiện vật truyền thống, thành tích của Đội và sinh hoạt Đội.

    2.6. Yêu cầu đối với đội viên

    - Thuộc, hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống.

    - Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ.

    - Chào kiểu đội viên TNTP.

    - Biết các động tác cầm cờ, giương cờ, vác cờ.

    - Hô, đáp khẩu hiệu Đội.

    - Thực hiện các động tác trong đội hình và nghi lễ của Đội.

    - Biết 3 bài trống của Đội.

    2.7. Đội hình , đội ngũ đơn vị

    - Đội hình hàng dọc, hàng ngang, chữ U, vòng tròn.

    2.8. Nghi lễ của Đội

    - Chào cờ, diễu hành, duyệt Đội, kết nạp đội viên, công nhận chi đội, trưởng thành Đội, đại hội Đội.

    2.9. Nghi thức dành cho phụ trách

    - Phụ trách quàng khăn đỏ khi sinh hoạt Đội và tham gia các hoạt động của Đội.

    - Áo đồng phục của phụ trách Đội là áo đồng phục của thanh niên Việt Nam.
  
    3. Tên và khẩu lệnh thực hiện yêu cầu đối với đội viên

    3.1. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống

    - Khẩu lệnh:
                                                                   Quốc ca!
                                                                     Đội ca!

    3.2. Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ
     
    - Khẩu lệnh:
                                                                   Tháo khăn!
                                                                   Thắt khăn!

    3.3. Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong

    - Khẩu lệnh:
                                                                 Chào! - Thôi!
                                                                Chào cờ, chào!

    3.4. Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ

    - Khẩu lệnh cầm cờ:
                                                                    Nghiêm!
                                                                      Nghỉ!

    - Khẩu lệnh giương cờ:
                                                                Chào cờ, chào!
                                         Giương cờ! (Chỉ dùng khi tập Nghi thức)

    - Khẩu lệnh vác cờ:
                                              Vác cờ! (Chỉ dùng khi tập Nghi thức)

    - Khẩu lệnh kéo cờ:
                                                                Chào cờ, chào!

    3.5. Hô đáp khẩu hiệu Đội

    - Khẩu hiệu: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!”

    3.6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động

    a> Các động tác tại chỗ

    - Khẩu lệnh tư thế nghiêm, tư thế nghỉ:
                                                        
                                                                       Nghiêm!
                                                                        Nghỉ!

    - Khẩu lệnh quay phải, quay trái, quay đằng sau:
                                                    
                                                                Bên phải, quay!
                                                                Bên trái, quay!
                                                                Đằng sau, quay!

    - Khẩu lệnh dậm chân tại chỗ:
                                                                Dậm chân, dậm!
                                                                 Đứng lại, đứng!

    - Khẩu lệnh chạy tại chỗ:
                                                                Chạy tại chỗ, chạy!
                                                                    Đứng lại,đứng!

    b> Các động tác di động

    - Khẩu lệnh tiến, lùi, sang phải, sang trái:
                                           
                                                                Tiến (n) bước, bước!
                                                                Lùi (n) bước, bước!
                                                              Sang phải (n) bước, bước!
                                                              Sang trái (n) bước, bước!

    - Khẩu lệnh đi đều:
                                                                    Đi đều, bước!
                                                                   Đứng lại, đứng!

    - Khẩu lệnh chạy đều:
                                                                Chạy đều, chạy!
                                                                 Đứng lại, đứng!

    - Khẩu lệnh dừng để quy định đội hình khi đang đi đều hoặc chạy đều:
                                                 Vòng bên trái (phải) - bước!
                                                 Vòng bên trái (phải) - chạy!
                                      Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - bước!
                                      Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - chạy!

    3.7. Đánh trống


    - Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định: Trống chào cờ, trống hành tiến, trống chào mừng.

    Cách đếm trống con bằng số:

2

//:1 1234/ 1 12 3 4 / 1

4

 

1234/ 1 nghỉ/ 12 / 1 12 / 1 12 / 1

1234/ 1 12 / 1 12 / 1 nghỉ : //

    * Cách đếm trống cái ghi bằng số:

2

// 1 nghỉ / 2 nghỉ / 3 nghỉ / 4 nghỉ / 12 / 3 nghỉ / 22 / 3 nghỉ //

4


  * Cách đếm trống con ghi bằng số: (nhanh vừa phải - nhịp đi).

2

// . nghỉ 1 /  nghỉ 2/  nghỉ 3.

4


                *       *     *
    1234//: 1 2 3 4 / 1

                 *      *       *
    1234/   1 2 3 4 / 2 (P)

                 *      *     *
    1234/   1 2 3 4 / 3

                 *      *        *
    1234/   1 2 3 4 / 4 (P)

                 *      *   *    
    1234/   1 2 3 4 / 5
    * *      * *    *
    12341/5678 9/nghỉ 1234://2/5678 9// 

    * Cách đếm trống cái ghi bằng số:

     (Nhịp đi - hơi chậm)

2

// 1 2 3 4 / 5 nghỉ // : 1 3 / 3 nghỉ / 

4

    / 2 2 / 3 nghỉ /
    
    /3 2 / 3 nghỉ /
    
    / 4 2 / 3 nghỉ /
    
    /5 2 / 3.

    (Quay lại)

    1 2 / 3 4 5 / nghỉ 1 nghỉ 2 :    34 5 //.
* Cách đếm trống con bằng số:
                               *           *           *            *

2

// 1 1234/ 1 nghỉ /1 1234 / 1 2 3 nghỉ //

4


    1 2 1 12/ 1 2 3 nghỉ // 1234 5678/9 nghỉ //

    1 2/ 1 nghỉ  / 1 2 / 1 12 /1 12 3 4/

    1 2 3 nghỉ / / 1234 5678/ 9 nghỉ //

    * Cách đếm trống cái ghi bằng số:

 

// 1 nghỉ / 2 nghỉ / 3 nghỉ / 4 nghỉ / 5 nghỉ / 6 nghỉ / 1 2/ 3 nghỉ.  


 Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phần 2.
 
2. Cách thực hiện yêu cầu đối với đội viên

    2.1. Thuộc và hát đúng Quốc ca, Đội ca và một số bài hát truyền thống

    2.2. Thắt khăn, tháo khăn quàng đỏ 

    * Thắt khăn quàng đỏ:

    - Dựng cổ áo lên, gấp xếp đổi chiều cạnh đáy khăn, để phần chiều cao khăn còn lại khoảng 15 cm, đặt khăn vào cổ áo, so hai đầu khăn bằng nhau, đặt dải khăn bên trái lên trên dải khăn bên phải.

    - Vòng đuôi khăn bên trái vào trong đưa lên trên kéo ra phía ngoài.

    - Lấy đuôi khăn bên trái vòng từ trái sang phải và buộc tiếp thành nút (từ phải sang trái) với dải khăn bên phải.

    - Thắt nút khăn, chỉnh cho hai dải khăn trên và dưới xoè ra, sửa nút khăn vuông vắn,  bẻ cổ áo xuống.

    * Tháo khăn quàng đỏ:

    - Tay trái cầm nút khăn, tay phải cầm dải khăn phải phía trên nút, rút khăn ra.

2.3. Chào kiểu đội viên Thiếu niên tiền phong

    - Đội viên đứng ở tư thế nghiêm, mắt hướng về phía chào, chào bằng tay phải, các ngón tay khép kín giơ lên đầu cách thuỳ trán phải khoảng 5 cm, bàn tay thẳng với cánh tay dưới, khuỷu tay chếch ra phía trước tạo với thân người một góc khoảng 130 độ.

    - Tay giơ lên đầu biêu hiện đội viên luôn đặt lợi ích của Tổ quốc và của tập thể đội lên trên, năm ngón tay khép kín tượng trưng cho ý thức đoàn kết của đội viên để xây dựng đội vững mạnh.

    - Giơ tay chào và bỏ xuống theo đường ngắn nhất, không gây tiếng động.

    - Đội viên chào khi dự lễ chào cờ, đón đại biểu, báo cáo cấp trên, làm lễ tưởng niệm... chỉ chào khi đeo khăn quàng đỏ hoặc huy hiệu Đội
 
 2.4. Cầm cờ, giương cờ, vác cờ, kéo cờ

    * Cầm cờ: Bàn tay phải nắm cán cờ cao ngang thắt lưng, đốc cán cờ đặt trên mặt đất, sát ngón út bàn chân phải.

    - Cầm cờ ở tư thế nghiêm: Khi có khẩu lệnh “nghiêm”, kéo cán cờ áp sát vào thân mình, người ở tư thế nghiêm.

    - Cầm cờ nghỉ: Khi nghe khẩu lệnh “Nghỉ”, chân trái chùng và ngả cờ ra phía trước.

    * Giương cờ: Được thực hiện khi chào cờ, lễ duyệt Đội, diễu hành và đón đại biểu

    - Từ tư thế cầm cờ nghiêm chuyển sang giương cờ: tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20cm - 30cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, kéo sát vào ngang thắt lưng đưa về tư thế giương cờ.

    - Từ tư thế vác cờ chuyển sang giương cờ: Tay phải kéo đốc cán cờ về sát thân người, tay trái đẩy cán cờ ra phía trước về tư thế giương cờ.
 
 * Vác cờ: Được sử dụng khi diễu hành, khi đưa cờ vào làm lễ chào cờ, lễ duyệt Đội, lễ đón đại biểu...

    - Động tác, tư thế vác cờ: Từ tư thế cầm cờ nghiêm tay phải cầm cờ giương lên trước mặt, tay thẳng và vuông góc với thân người, cán cờ dựng thẳng đứng. Tay trái nắm cán cờ dưới bàn tay phải khoảng 20 - 30 cm, tay phải di chuyển xuống nắm sát đốc cán cờ, đưa thẳng ra phía trước nghiêng với mặt đất một góc khoảng 45 độ, tay trái kéo cán cờ đặt lên vai phải đưa về tư thế vác cờ.
2.5. Hô đáp khẩu hiệu Đội
    - Sau khi chào cờ, hát xong Quốc ca, Đội ca, phụ trách, liên đội trưởng hoặc chi đội trưởng (nếu cấp trưởng vắng thì cấp phó hoặc uỷ viên BCH thay) hô khẩu hiệu Đội: “Vì tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lí tưởng của Bác Hồ vĩ đại - Sẵn sàng!”, toàn đơn vị hô đáp lại: “Sẵn sàng!” 1 lần, khi hô không giơ tay.

    2.6. Các động tác cá nhân tại chỗ và di động

    - Quay bên phải: Khi có khẩu lệnh "Bên phải - quay!", sau động lệnh "quay" người đứng nghiêm, lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía phải một góc 90 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.

    - Quay bên trái: Quay bên trái: Khi có lệnh “bên trái quay!” sau động lệnh “quay”, người đứng nghiêm, lấy gót chân trái làm trụ, mũi chân phải làm điểm đỡ, quay người sang phía trái một góc 90 độ, sau đó rút chân phải lên trở về tư thế đứng nghiêm.

    - Quay đằng sau: Khi có khẩu lệnh "Đằng sau - quay!", sau động lệnh "quay", lấy gót chân phải làm trụ, mũi chân trái làm điểm đỡ, quay người sang phía bên phải một góc 180 độ, sau đó rút chân trái lên, trở về tư thế nghiêm.

    - Dậm chân tại chỗ: Khi có khẩu lệnh "Dậm chân - dậm!", sau động lệnh "dậm!", bắt đầu bằng chân trái dậm theo nhịp hô hoặc còi, trống, nhưng không chuyển vị trí. Khi đặt chân xuống đất, mũi chân đặt trước rồi đến gót chân. Tay phải vung về phía trước, bàn tay cao ngang thắt lưng, tay trái vung thẳng về phía sau. Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!" (động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải), đội viên dậm chân thêm một nhịp, kéo chân phải về tư thế nghiêm.

    - Chạy tại chỗ: Khi có khẩu lệnh "Chạy tại chỗ - chạy!", sau động lệnh "chạy!", bắt đầu bằng chân trái, chạy đều theo nhịp còi hoặc lời hô, nhưng không chuyển vị trí. Hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy. Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!" (động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải), đội viên chạy thêm 3 nhịp nữa. Dậm chân phải, về tư thế nghiêm.

    - Tiến: Khi có khẩu lệnh "Tiến ... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân  trái bước lên trước liên tục theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân, bước xong trở về tư thế nghiêm.

    - Lùi: Khi có khẩu lệnh "Lùi ... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, bắt đầu bằng chân trái bước liên tục về phía sau theo số bước người chỉ huy hô, khoảng cách bước chân bằng một bàn chân, bước xong trở về tư thế nghiêm.

    - Bước sang trái: Khi có khẩu lệnh "Sang trái ... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân trái bước sang trái, chân phải bước theo (kiểu sâu đo), cứ như vậy đến hết số bước người chỉ huy hô. Mỗi  bước rộng khoảng bằng vai, bước xong trở về tư thế nghiêm.

    - Bước sang phải: Khi có khẩu lệnh "Sang phải ... bước - bước!", sau động lệnh "bước!", người đứng thẳng, mắt nhìn thẳng, chân phải bước sang phải, chân trái bước theo (kiểu sâu đo), cứ như vậy đến hết số bước người chỉ huy hô. Mỗi  bước rộng khoảng bằng vai, bước xong trở về tư thế nghiêm.

    - Đi đều: Khi có khẩu lệnh "Đi đều - bước!", sau động lệnh "bước!", bắt đầu bước bằng chân trái theo nhịp còi, trống hoặc lời hô. Tay phải đánh ra trước thắt lưng, tay trái vung thẳng ra sau đưa dọc theo người, bàn tay nắm tự nhiên, bước đều đặn, người thẳng, mắt nhìn thẳng. Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!", động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải, chân trái bước thêm  một bước, rồi đưa chân phải lên, trở về tư thế đứng nghiêm.
 
    + Đi đều khác dậm chân tại chỗ cơ bản ở bước chân di chuyển, đầu gối không nhấc cao, bước đi bình thường gót chân xuống trước, mũi xuống sau, không đá hất chân về phía trước hoặc giật ra phía sau.

    - Chạy đều: Khi có khẩu lệnh "Chạy đều - chạy!", sau động lệnh: "chạy!", bắt đầu chạy bằng chân trái theo nhịp còi hoặc lời hô, đầu gối không nhấc cao, không đá chân, hai cánh tay co tự nhiên, lòng bàn tay hướng vào thân người, bàn tay nắm, đánh nhẹ ở tư thế thoải mái và vung dọc theo hướng chạy, người hơi đổ về trước. Khi có khẩu lệnh "Đứng lại - đứng!", động lệnh "đứng!" rơi vào chân phải, đội viên chạy thêm 3 bước nữa rồi kéo chân phải về tư thế nghiêm.

    2.7. Đánh trống:

    - Mỗi đội viên phải biết 3 bài trống quy định: Trống chào cờ, trống hành tiến, trống chào mừng.

    1. Các loại đội hình

    - Kí hiệu

    + Liên đội trưởng

    + Liên đội phó

    + Chi đội trưởng

    + Chi đội phó

    + Phân đội trưởng

    + Phân đội phó

    + Hướng mặt

    a> Đội hình hàng dọc: Đội hình hàng dọc để tập hợp điểm số, báo cáo, khi hành tiến hoặc tổ chức các hoạt động.

    - Phân đội hàng dọc: Phân đội trưởng đứng đầu, các đội viên thứ tự xếp hàng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng.
 
 - Chi đội hàng dọc: Các phân đội xếp hàng dọc, phân đội 1 làm chuẩn, các phân đội khác (theo thứ tự) đứng bên trái phân đội 1 (Chi đội là đơn vị cơ sở, không nên coi đây là đội hình phân đội hàng dọc chi đội hàng ngang).
 
   - Liên đội hàng dọc: Các chi đội xếp hàng dọc, trên cùng là chi đội 1, các chi đội theo thứ tự đứng sau chi đội đứng đầu (sắp xếp khi diễu hành).
 
b> Đội hình hàng ngang: Đội hình hàng ngang được dùng khi tổ chức nghe nói chuyện, lễ duyệt Đội, lễ chào cờ, tập hợp báo cáo toàn liên đội ...

    - Phân đội hàng ngang: Phân đội trưởng đứng đầu, đội viên lần lượt đứng về phía trái phân đội trưởng từ thấp đến cao, phân đội phó đứng cuối hàng. 

- Chi đội hàng ngang: Phân đội 1 xếp hàng ngang trên cùng là chuẩn, các phân đội xếp hàng ngang theo thứ tự đứng sau phân đội 1.    
 
 - Liên đội hàng ngang: Chi đội 1 xếp hàng dọc là chuẩn, các chi đội khác xếp hàng dọc lần lượt đứng về phía trái chi đội 1.
 
c> Đội hình chữ U: Đội hình chữ U được dùng khi  tổ chức lễ chào cờ, lễ kết nạp đội viên và một số hoạt động ngoài trời.

    - Chi đội tập hợp chữ U: Phân đội 1 là một cạnh của chữ U, các phân đội giữa làm đáy (có thể một hàng ngang hoặc 2,3 ... hàng ngang), phân đội cuối làm cạnh kia của chữ U.

    - Khi nghe lệnh tập hợp, các đội viên chạy tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí theo điểm rót của phân đội, đến nơi thì đứng lại, (phân đội trưởng phân đội 1 chạm tay trái vào vai trái chi đội trưởng), quay trái vào trong chữ U, về tư thế nghiêm.

d> Đội hình vòng tròn: Được sử dụng khi tổ chức các hoạt động tập thể như Múa, hát, tổ chức trò chơi, lửa trại, sinh hoạt nội bộ ngoài trời. Khi có lệnh tập hợp, các đội viên chạy đều tại chỗ, sau đó lần lượt chạy về vị trí tập hợp, theo hướng ngược chiều kim đồng hồ, vừa chạy vừa điều chỉnh, khi chỉ huy bỏ tay xuống thì dừng lại và quay vào trong vòng tròn về tư thế nghiêm.
 
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phần 3.
 
2. Đội ngũ

    a> Đội ngũ tĩnh tại

    * Chỉnh đốn đội ngũ: Sau khi tập hợp, cần phải chỉnh đốn đội ngũ để có một đơn vị sắp xếp ngay ngắn, nghiêm chỉnh, có cự li thích hợp để bắt đầu hoạt động. Cự li hẹp bằng một khuỷu tay trái, bàn tay trái chống ngang thắt lưng, 4 ngón đặt phía trước), cự li rộng bằng một cánh tay trái (nếu đưa sang ngang, lòng bàn tay úp; nếu đưa lên phía trước, lòng bàn tay vuông góc với mặt đất).
     * Chỉnh đốn hàng dọc:
    - Phân đội: Khẩu lệnh "Nhìn trước - thẳng !". Nghe động lệnh "thẳng!", đội viên nhìn gáy người trước, tay trái giơ thẳng, lòng bàn tay vuông góc với mặt đất, các ngón tay khép kín và chạm vào vai trái người đứng trước (không đặt cả bàn tay, không kiễng chân). Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
    - Chi đội: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", các phân đội trưởng (trừ phân đội cuối) dùng tay trái để xác định cự li giữa các phân đội (chỉnh đốn hàng ngang). Đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự li giữa các đội viên (chỉnh đốn hàng dọc). Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng dọc, nhìn đội viên phân đội 1 cùng hàng ngang để chỉnh đốn hàng ngang. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
* Chỉnh đốn hàng ngang:- Phân đội: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang, dùng tay trái để xác định cự li giữa các đội viên. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.

    - Chi đội hàng ngang: Khẩu lệnh " Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!". Sau động lệnh "thẳng!", các phân đội trưởng dùng tay trái xác định cự li hàng dọc, đội viên phân đội 1 dùng tay trái xác định cự li hàng ngang. Các đội viên phân đội khác nhìn phân đội trưởng của mình để chỉnh đốn hàng ngang, nhìn đội viên phân đội 1 để chỉnh đốn hàng dọc. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
- Chi đội hình chữ U: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn - thẳng!”. Sau động lệnh "thẳng!" các đội viên nhìn phân đội trưởng để chỉnh đốn hàng ngang và dùng tay trái xác định cự li. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm. Riêng ở góc chữ U luôn luôn có khoảng cách là một cự li rộng được xác định bởi tay trái phân đội phó phân đội 1 đưa ngang chạm vai phải phân đội trưởng phân đội 2 và tay trái phân đội phó phân đội 2 (hoặc 3, 4, 5 ... nếu các phân đội đáy là một hàng) đưa ra phía trước chạm vai phải phân đội trưởng phân đội cuối.
* Đội hình vòng tròn: Khẩu lệnh "Cự li rộng (hẹp) chỉnh đốn đội ngũ!".- Cự li hẹp được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau, cánh tay tạo với thân người một góc khoảng 45 độ.  
    - Cự li rộng được tạo nên do 2 đội viên đứng cạnh nhau nắm tay nhau, đứng thẳng cánh tay, vuông góc với thân người. Khi nghe khẩu lệnh "thôi!", đội viên bỏ tay xuống, về tư thế nghiêm.
 
 * Điểm số, báo cáo: Trước buổi sinh hoạt Đội, các đơn vị điểm số, báo cáo sĩ số

    - Điểm số:
 
    + Điểm số phân đội: Phân đội trưởng tiến 1 bước, quay đằng sau, hô "Nghiêm! Phân đội điểm số!" và phân đội trưởng hô số "một", các đội viên đánh mặt sang trái hô số tiếp theo, lần lượt cho đến người cuối cùng điểm số xong hô: "hết".
 
    + Điểm số toàn chi đội: Sau khi nghe lệnh "Nghiêm! Các chi đội điểm số, báo cáo! Nghỉ", các chi đội trưởng đứng lên vị trí chỉ huy chi đội mình, hô: "Nghiêm! Chi đội điểm số!", phân đội trưởng phân đội 1 hô : "một", các đội viên phân đội 1 tiếp tục điểm số cho đến người cuối cùng. Người cuối cùng điểm số xong hô: "hết". Phân đội trưởng phân đội 2 hô số tiếp theo số của người cuối cùng phân đội 1, các đội viên phân đội 2 điểm số tiếp... Các phân đội còn lại lần lượt tiến hành như thế cho đến hết. Chi đội trưởng lấy số cuối cùng của chi đội cộng với Ban chỉ huy (nếu đứng hàng riêng) và đội viên ở đội cờ, đội trống rồi báo cáo với liên đội.

    - Báo cáo sĩ số: Điểm số xong các đơn vị lần lượt báo cáo chỉ huy:
 
    + Ở chi đội: Phân đội 1 điểm số xong, phân đội trưởng cho phân đội đứng nghiêm, quay đằng sau, bước lên báo cáo chi đội trưởng. Khi phân đội trưởng phân đội 1 báo cáo, phân đội trưởng phân đội 2 bắt đầu cho phân đội mình điểm số và lần lượt như vậy đến phân đội cuối.
 
    + Ở liên đội: Các chi đội trưởng lần lượt từ chi đội 1 đến chi đội cuối báo cáo với chỉ huy liên đội.
 
    + Ở cuộc họp lớn, liên đội trưởng lên báo cáo tổng chỉ huy.

    - Thủ tục báo cáo: Sau khi điểm số xong, các đơn vị trưởng lần lượt hô đơn vị mình đứng nghiêm, rồi (chạy hoặc đi tuỳ theo cự li xa hoặc gần) đến trước chỉ huy, cách khoảng 3 bước nói to: "Báo cáo! (đơn vị trưởng giơ tay chào chỉ huy, chủ huy chào đáp lại, 2 người cùng bỏ tay xuống). Báo cáo chi đội trưởng (Liên đội trưởng, Tổng phụ trách ...) phân đội (chi đội, liên đội) có ... đội viên, có mặt .... , vắng mặt ...., có lí do....., không có lí do ...... Báo cáo hết!". Chỉ huy đáp: "Được!". Đơn vị trưởng chào chỉ huy, chỉ huy chào đáp lại và cùng bỏ tay xuống. Đơn vị trưởng quay về trước đơn vị hô: "Nghỉ!" và trở về vị trí.

    b> Đội ngũ vận động

    * Đội ngũ đi đều: Toàn đơn vị phải bước cùng một nhịp, cùng đưa chân và cùng vung tay đều đặn. Hàng ngang, hàng dọc phải thẳng, đều.

    * Đội ngũ chạy đều: Toàn đơn vị chạy đều và nhịp nhàng theo lệnh của chỉ huy.

    * Đội ngũ chuyển hướng vòng

    - Vòng trái: Đơn vị đang đi đều , sau khẩu lệnh: "Vòng bên phải - bước!" hoặc "Vòng bên trái - chạy!", những đội viên hàng bên trái (ngoài cùng) bước đến điểm quay (được xác định) bằng vị trí phân đội trưởng khi dứt động lệnh) thì bước (chạy) ngắn hơn, đồng thời quay sang trái. Những đội viên ở hàng bên phải khi đến điểm quay thì bước dài hơn, đồng thời quay bên trái. Sau đó đi (chạy) tiếp và giữ đúng cự li.

    - Vòng phải: Tiến hành ngược lại.
   - Vòng đằng sau: Tiến hành như vòng trái (vòng phải) nhưng di chuyển đội hình quay ngược lại hướng đi ban đầu. Khẩu  lệnh: “Bên trái (bên phải) vòng đằng sau bước! (chạy!)”.3. Yêu cầu đối với chỉ huy Đội

    a> Trang phục
 
    - Mặc đồng phục đội viên.
 
    - Đeo cấp hiệu chỉ huy Đội.

    b> Tư thế
 
    - Nhanh nhẹn, nghiêm túc, chuẩn xác, dứt khoát.

    c> Khẩu lệnh
 
    - Khi hô phải rõ dự lệnh và động lệnh, hô to, rõ để cả đơn vị đều nghe thấy. Chỉ huy phải kiểm tra hiệu quả của khẩu lệnh. Khi đội viên chưa thực hiện xong, chưa chuyển sang khẩu lệnh khác.

    d> Động tác, tư thế chỉ huy khi tập hợp

    * Chọn địa hình: Cần chọn vị trí rộng để tập hợp đội hình và phù hợp với những hoạt động đã dự định, tránh nơi có vật trở ngại hoặc lầy lội.

    * Xác đinh phương hướng: Cần chú ý những yếu tố sau : tránh nắng chiếu vào mặt, tránh hướng gió, tránh ô nhiễm môi trường, tránh hướng có nhiều hoạt động ồn ào.

    * Vị trí và tư thế khi tập hợp: Khi tập hợp, chỉ huy đứng ở điểm chuẩn, tư thế nghiêm để các đơn vị lấy làm chuẩn, không xê dịch vị trí, quay qua, quay lại...

    * Động tác chỉ định đội hình: Chỉ huy dùng tay trái chỉ định đội hình tập hợp.

    - Hàng dọc: tay trái giơ thẳng lên cao, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.
 
  - Hàng ngang: tay trái giơ sang ngang tạo với thân người một góc 90 độ, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống.
 
 - Chữ U: Tay trái đưa ngang, cánh tay trên vuông góc với cánh tay dưới, bàn tay nắm kín, lòng bàn tay hướng về phía thân người.- Vòng tròn: Hai tay vòng lên đầu, bàn tay mở, các ngón tay khép kín, lòng bàn tay úp xuống, ngón giữa hai bàn tay chạm nhau.

    * Chú ý: Khi giơ tay chỉ định đội hình tập hợp, hướng mặt của chỉ huy luôn cùng với hướng của đội hình.

    - Khi đội viên đầu tiên vào vị trí chuẩn của đội  hình, chạm tay trái vào vai trái của chỉ huy, chỉ huy chuyển từ vị trí tập hợp sang vị trí điều khiển đơn vị.

    *Lệnh tập hợp: Phát lệnh tập hợp bằng còi, hoặc khẩu lệnh (không vừa dùng còi, vừa dùng khẩu lệnh).

    - Lệnh bằng còi: Được cấu tạo bằng độ dài của tiếng còi ghi theo kí hiệu moóc-xơ
 
    + Kí hiệu:
 
    Dấu (.) (tích) là tiếng còi ngắn.
 
    Dấu (-) (tè) là tiếng còi dài.
 
    + Các kí hiệu moóc - xơ dùng khi tập hợp :
 
    (-) một hồi dài (chữ T) : Chuẩn bị chú ý.
 
    (.-) (chữ A)  4 lần : Tập hợp toàn đơn vị.
 
    (..) (chữ I) : nhiều lần : giục nhanh lên.

    (--.) (chữ G) : Dừng lại.
 
    (.--.) (chữ P) : Gọi phân đội trưởng.
 
    (-.-) (Chữ C) : Gọi chi đội trưởng.
 
    (.-.-) : Khi đi, khi chạy, tiếng ngắn rơi vào chân trái, tiếng dài rơi vào chân phải.

    * Các khẩu lệnh:
 
    - Chi đội (phân đội, liên đội) tập hợp!

    - Nghiêm! Nhìn trước - thẳng! Thôi!
 
    - Đội trống, đội cờ vào (về) vị trí!
 
    - Nghiêm! Chào cờ - chào!
 
    - Nghiêm!
 
    - Nghỉ!
 
    - Khẩu lệnh điểm số
 
    + Phân đội điểm số!
 
    + Chi đội điểm số!
 
    + Các phân đội (chi đội ) điểm số - báo cáo!
 
    - Bên trái (phải, đằng sau) - quay!
 
    - Tiến (lùi, sang phải, sang trái) ...n... bước - bước!

    - Dậm chân - dậm!
 
    - Đi đều - bước!

    - Chạy tại chỗ - chạy!
 
    - Chạy đều - chạy!
 
    - Đứng lại - đứng!
 
    - Vòng bên trái (bên phải) - bước!
 
    - Vòng bên trái (bên phải) - chạy!
 
    - Bên trái (bên phải) vòng đằng sau - bước! (chạy!)
 
    - Cự li rộng (hẹp), nhìn chuẩn thẳng! (đối với đội hình hàng dọc, ngang và chữ U).
 
    - Cự li rộng (hẹp), chỉnh đốn đội ngũ! ( đối với đội hình vòng tròn).
 
    * Vị trí của người chỉ huy trong đội hình, đội ngũ

    - Vị trí chỉ huy tập hợp: Khi tập hợp, chỉ huy là chuẩn của đơn vị. Ở đội hình hàng dọc và chữ U, đội viên đứng sau chỉ huy có khoảng cách bằng một cánh tay (cánh tay trái đưa lên chạm vai trái chỉ huy) cùng hướng với chỉ huy. Ở đội hình hàng ngang, đội viên đứng tiếp bên trái chỉ huy có khoảng cách bằng  một cánh tay (vai phải chạm tay trái của chỉ huy) và cùng hướng với chỉ huy. Ở đội hình vòng tròn: Chỉ huy làm tâm.

    - Vị trí chỉ huy khi điều khiển đơn vị: Sau khi đội viên đầu tiên vào vị trí chuẩn của đội hình tập hợp, chỉ huy chuyển sang vị trí trung tâm để điều khiển và bao quát đơn vị, để các đội viên đều phải nghe thấy khẩu lệnh chỉ huy. Khoảng cách giữa chỉ huy đến đơn vị tuỳ thuộc đội hình đơn vị lớn hay nhỏ.

    - Vị trí chỉ huy đơn vị tĩnh tại: (Liên đội hàng ngang, chi đội hàng dọc).
 
    + Phân đội trưởng đứng đầu, phân đội phó đứng cuối phân đội; chi đội trưởng đứng bên phải phân đội trưởng phân đội 1 (các uỷ viên Ban chỉ huy đứng sau chi đội trưởng); đội viên cầm cờ đứng bên phải chi đội trưởng; phụ trách chi đội đứng bên phải cờ. Ban chỉ huy liên đội đứng bên phải phụ trách của chi đội 1; đội cờ liên đội đứng hàng ngang bên phải Ban chỉ huy liên đội (nếu đội cờ có 3 đội viên, thì 1 đội viên cầm cờ, 2 đội viên hộ cờ. Nếu đội cờ có 5 đội viên thì đứng giữa là cờ Tổ quốc, bên trái là cờ Đoàn, bên  phải là cờ Đội; 2 hộ cờ hai bên). Đội trống đứng đằng sau đội cờ, bên phải đội cờ là Tổng phụ trách.
 
    + Đội hình của các chi đội khác đứng lần lượt bên trái chi đội 1, khoảng cách bằng 1 cự li rộng.

    - Vị trí chỉ huy khi hành tiến của liên đội
 
    + Đi đầu là đội cờ của liên đội, sau đội cờ khoảng 2m là Ban chỉ huy liên đội (Liên đội trưởng đi giữa, liên đội phó hoặc hai uỷ viên đi hai bên), sau Ban chỉ huy khoảng 2m là đội trống, sau khoảng 5m là người cầm cờ của chi đội 1, sau cờ khoảng 1m là chi đội trưởng, sau chi đội trưởng khoảng 1m là đội hình chi đội, chi đội nọ cách chi đội kia khoảng 5m.

    4. Vai trò, tầm quan trọng của nghi lễ Đội

    - Việc rèn luyện và thực hiện nghi lễ Đội TNTP Hồ Chí Minh có vai trò quan trong đối với mỗi đội viên, mỗi tổ chức cơ sở Đội, Nghi lễ của Đội chính là các hình thức tổ chức hoạt động được quy định nhằm thu hút, tập hợp thiếu nhi thực hiện thống nhất ở mọi lục, mọi nơi.

    - Là phương tiện giáo dục đối với đội viên TNTP Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng nhân cách, lí tưởng cho các em

    - Góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Đội: Việc thực hiện nghi lễ Đội, cần xây dựng tinh thần đoàn kết, tính tập thể và vì cộng đồng chung cho đội viên

    * Các loại nghi lễ của Đội

    - Lễ chào cờ

    - Lễ diễu hành

    - Lễ duyệt Đội

    - Kết nạp đội viên

    - Lễ công nhận chi đội

    - Lễ trưởng thành

    - Đại hội Đội.
 
Nghi thức Đội TNTP Hồ Chí Minh phần 4.
 
 5. Các loại hình nghi lễ của Đội

    a> Lễ chào cờ
 
    - Được cử hành nghiêm trang để mở đàu cho các buổi lễ lớn của Đội và buổi sinh hoạt, hoạt động Đội.
    * Diễn biến: (Sau khi đã tập hợp và ổn định đơn vị).
 
    - Chỉ huy hô:

 
 
Các tin khác

Tin khác cùng chuyên mục: Nghi thức
Get the Flash Player to see this rotator.