Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thành đoàn Hưng Yên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho thanh niên

Thành đoàn Hưng Yên tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền cho thanh niên

Thực hiện Chương trình Công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2021. Ngày 02/11/2021, Thành đoàn Hưng Yên  tổ chức hội nghị tuyên truyền chủ quyền biển đảo biên giới đất liền cho hơn 30 ĐVTTN trên địa bàn thành phố

Tại hội nghị, các đại biểu được Báo cáo viên thông tin những nội dung cơ bản về chiến lược biển Việt Nam; các văn bản pháp luật về biển, đảo của nhà nước ta; tình hình biển Đông…

Hội nghị là dịp để cán bộ, ĐVTTN cập nhật kiến thức về chủ quyền biển đảo, biên giới đất liền; nắm vững vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo, biên giới đất liền Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, qua đó góp phần nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị và triển khai tổ chức những việc làm thiết thực góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ của đất nước

BÀI VIẾT LIÊN QUAN