Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thành phố Hưng Yên: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thành phố Hưng Yên: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên được học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Thực hiện Kế hoạch chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, ngày 28/01 và ngày 23/3/2021, Ban Thường vụ Thành Đoàn đã tổ chức Hội nghị Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cho hơn 80 cán bộ, đoàn viên thanh niên thành phố Hưng Yên.

Tại hội nghị, các bạn đoàn viên, thanh niên được thông tin một số nội dung như: Những điểm mới, mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Ðại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã triển khai nội dung Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Trong năm 2021, Ban Thường vụ Thành đoàn Hưng Yên đã chỉ đạo các cơ sở Đoàn căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, tổ chức cho 100% cán bộ, đoàn viên thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII . Theo đó, các cơ sở Đoàn trong toàn Huyện tổ chức 47 cuộc hội nghị, chương trình sinh hoạt chính trị, lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chi đoàn để tìm hiểu về Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng. Tính đến ngày 30/10/2021, hoạt động học tập này đã được triển khai đến 100% cán bộ Đoàn chủ chốt  và đoàn viên, thanh niên thành phố Hưng Yên

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng về mặt nhận thức, nhằm giúp công chức, đảng viên trong đoàn viên, thanh niên thành phố Hưng Yên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, từ đó thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện, góp phần sớm đưa nội dung Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.

Một số hình ảnh:

               

       Thành đoàn Hưng Yên

BÀI VIẾT LIÊN QUAN