Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tuổi trẻ Đoàn trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên sôi nổi các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo

Tuổi trẻ Đoàn trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên sôi nổi các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo

Hưởng ứng cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới, hải đảo” do Tỉnh đoàn Hưng Yên phát động, thời gian qua Đoàn trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên  đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về biên giới, hải đảo. Ngày 16/11/2021 Đoàn trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên đã tổ chức các hoạt động hướng về biên giới, hải đảo, đây không chỉ là hoạt động để mỗi đoàn viên, thanh niên (ÐVTN) nâng cao nhận thức về truyền thống yêu nước, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc, mà còn là sự sẻ chia với những khó khăn của cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới, đảo xa…

Các hoạt động tuyên truyền đã và đang góp phần nâng cao nhận thức, hun đúc lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, tình yêu và trách nhiệm với biên giới, hải đảo quê hương của mỗi ÐVTN. Ðây là các hoạt động có ý nghĩa lớn về chính trị, thể hiện trách nhiệm của tuổi trẻ cả nước nói chung và tuổi trẻ Đoàn trường Cao Đẳng Cộng Đồng Hưng Yên  nói riêng trong bảo vệ chủ quyền biên giới, biển đảo Tổ quốc.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN