Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Văn bản điều hành

Tra cứu văn bản

Thể loại Số/Ký hiệu Ngày đăng Cơ quan ban hành Trích yếu
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 10/03/2023 Infographics: Thông tin nhanh về Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022- 2027 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Ban hành kèm theo Công văn 01-CV/TWĐTN-VP ngày 16/12/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn 22/03/2023 ĐỀ CƯƠNG THÔNG BÁO NHANH KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ XII, NHIỆM KỲ 2022 - 2027 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn Số: 02 -CTr/TĐTN-TG 21/03/2023 CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2022 - 2027 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 06/04/2018 Tỉnh Đoàn Hưng Yên Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh XV Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 17/01/2018 Trung Ương Đoàn Chương trình hành động thực hiện Nghị Quyết Đại hội XI Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 17/01/2018 Trung Ương Đoàn Báo cáo chính trị Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 17/01/2018 Trung Ương Đoàn Hỏi đáp Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 12/01/2018 Ban Tuyên Giáo Infographic các chỉ tiêu, nhiệm vụ, khâu đột phá... Đại hội XV Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 12/01/2018 Ban Tuyên Giáo Kết quả Đại hội XV, nhiệm kỳ 2017 - 2022 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 03/04/2013 Ban Tuyên Giáo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X Và Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2012 - 2017 Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 25/02/2013 Các chuyên đề quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn lần thứ X Tải về
Tài liệu học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn 21/02/2013 Báo cáo của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên khoá XIII tại Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hưng Yên lần thứ XIV Tải về