Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội Sinh Viên Việt Nam

Hội Sinh Viên Việt Nam

Sáng ngày 11/10/2023, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Đại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam...

Trước thềm Ðại hội đại biểu Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023...

Ngày 19/4/2023, Đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên phối hợp cùng Trung tâm Thông tin & Thư ...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền th...