Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Thường trực tỉnh đoàn

Thường trực Tỉnh đoàn

Đ/c: Vũ Hồng Luyến

Ủy viên BCH TW Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, chủ tịch Hội Sinh viên VN Tỉnh, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh

ĐTCQ: 02213.551.106 

 

Đ/c: 

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn

ĐTCQ: 02213.552.175

 

Đ/c: Doãn Thế Dương

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Hưng Yên

 ĐTCQ: 02213.865.892