Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tin tức hoạt động

Tin tức hoạt động

Hưởng ứng ngày cao điểm “Tình nguyện vì đàn em thân yêu", Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hưng Yên...

Chiều ngày 15/7/2021, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã đến gửi lời chia buồn ...

Ngày 25/6/2021, tại hội trường Cơ quan Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên tổ chức giao ...

Công an nhân dân là lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia; đấu tranh phòng, chống âm ...

Thiết thực hưởng ứng Kế hoạch của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Hội đồng Đội Trung ương, tro...

Từ ngày 15/4/2020 đến ngày 30/6/2020, Trung ương Đoàn - Hội đồng Đội Trung ương tổ chức cu...

Thực hiện Chương trình công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2018 - 2019. Hội đồng ...

Thực hiện Kế hoạch số 09-KH/HĐĐ, ngày 15/5/2019 của Hội đồng Đội tỉnh Hưng Yên về việc tri...

Ngày 12/12/2018, tại Hội trường khách sạn Thái Bình Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Hội đồng Đội...