Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Hội Sinh Viên Việt Nam

Hội Sinh Viên Việt Nam

Ngày 19/4/2023, Đoàn trường Đại học SPKT Hưng Yên phối hợp cùng Trung tâm Thông tin & Thư ...

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức kỷ niệm 73 năm Ngày truyền th...

Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức học tập, quán triệt và triển khai ...