Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Tiêu chuẩn Cháu Ngoan Bác Hồ (Theo hướng dẫn của Hội Đồng Đội Trung Ương)

Tiêu chuẩn Cháu Ngoan Bác Hồ (Theo hướng dẫn của Hội Đồng Đội Trung Ương)

Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè

Tiêu chuẩn Cháu Ngoan Bác Hồ (Theo hướng dẫn của Hội Đồng Đội Trung Ương)

1. Có tinh thần đoàn kết, thương yêu giúp đỡ bạn bè và mọi người chung quanh, khiêm tốn, thật thà, dũng cảm, biết vâng lời và giúp đỡ cha mẹ, xếp loại đạo đức từ khá trở lên.

2. Có tinh thần khắc phục khó khăn, vươn lên trong học tập và có kết quả ngày càng tiến bộ, xếp loại văn hóa từ trung bình trở lên.

3. Có ý thức chấp hành pháp luật, thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng, nội quy của trường, lớp, tích cực lao động, rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường.

4. Tham gia đầy đủ và có hiệu quả các hoạt động của trường và các phong trào do Đội TNTP HCM tổ chức.

5. Thực hiện chương trình rèn luyện đội viên, được công nhận 3 chuyên hiệu (Chăm học, nghi thức và nhà sử học nhỏ tuổi).

 Tiêu chuẩn Cháu ngoan Bác Hồ xuất sắc (Theo hướng dẫn của Hội Đồng Đội Trung Ương)

Là những Cháu ngoan Bác Hồ xếp loại đạo đức tốt, xếp loại văn hóa từ khá trở lên, đạt 5 chuyên hiệu trở lên.