Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bộ máy tổ chức

Danh sách Ban chấp hành Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên

I. Danh sách BCH Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hưng Yên, khóa II, nhiệm kỳ 2013 - 2018

1. Đ/c Bùi Huy Cường

Phó Bí thư tỉnh Đoàn - Chủ tịch Hội SVVN tỉnh Hưng Yên

2. Đ/c Lê Minh Phúc

Trưởng Ban TTN-TH tỉnh Đoàn - Phó Chủ tịch Hội SVVN tỉnh

3. Đ/c Vũ Thị Hồng Nhung

Phó Trưởng Ban TNN-TH tỉnh Đoàn - Uỷ viên Ban Thư ký

 

4. Đ/c Nguyễn Thị Hảo

Phó Trưởng Ban TNNT, CN&ĐT tỉnh Đoàn - Uỷ viên Ban Thư ký

 

5. Đ/c Tạ Vũ Lực

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội SV trường ĐH SPKT Hưng Yên - Uỷ viên Ban Thư ký

6. Đ/c Nguyễn Trọng Hưng

Sinh viên lớp TC 45B, Phó Chủ tịch Hội SV Trường ĐH Tài chính - QTKD - Uỷ viên Ban Thư ký

7. Đ/c Nguyễn Thị Thu Phương

Sinh viên, Phó Chủ tịch Hội SV trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên - Uỷ viên Ban Thư ký

 

8. Đ/c Nguyễn Thị Ngà

Chuyên viên Sở Giáo dục & Đào tạo - Uỷ viên BCH

9. Đ/c Phạm Văn Mùa

PBT Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Uỷ viên BCH

10. Đ/c Nguyễn Quang Huy

Bí thư Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cơ điện & Thủy lợi - Uỷ viên BCH

 

11. Đ/c Đỗ Văn Dũng

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường ĐH Tài chính - QTKD - Uỷ viên BCH

 

12. Đ/c Đào Văn Tú

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch HSV trường CĐ Sư phạm Hưng Yên,  - Uỷ viên BCH

 

13. Đ/c Đỗ Thủy Thu

Sinh viên Lớp NH1, Ủy viên Ban Thư ký HSV trường ĐH Tài chính-QTKD - Uỷ viên BCH

14. Đ/c Trần Tuấn Vinh

Sinh viên Lớp HHK10, trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên - Uỷ viên BCH

15. Đ/c Phương Thị Thu Hiền

Sinh viên Lớp ĐLK11- trường ĐH SPKT Hưng Yên - Uỷ viên BCH

 

16. Đ/c Bùi Thị Lương

Sinh viên trường ĐH Chu Văn An - Uỷ viên BCH

17.  Đ/c Nguyễn Thị Thảo Nguyên

Sinh viên, Ủy viên Ban Thư ký HSV trường Cao đẳng Sư phạm Hưng Yên - Uỷ viên BCH

18. Đ/c Tống Văn Mẫn

Sinh viên, UV BTV Đoàn trường Cao đẳng Nghề Cơ điện & Thủy lợi - Uỷ viên BCH

19. Đ/c Nguyễn Thị Bích Phượng

Sinh viên, UV BCH Đoàn trường Cao đẳng Y Hưng Yên  - Uỷ viên BCH

20. Đ/c Nguyễn Huyền Trang

Sinh viên lớp CĐ4. 2K6, UV BTV Đoàn trường CĐ Bách khoa HY - Uỷ viên BCH

21. Đ/c Nguyễn Thị Phương Dung

Sinh viên lớp 45 CK 3, UV BCH Đoàn trường Cao đẳng Công nghiệp Hưng Yên - Uỷ viên BCH

II. Ban Kiểm tra 

1. Đ/c Lê Minh Phúc - Trưởng ban

2. Đ/c Vũ Thị Hồng Nhung - Phó Trưởng ban

3. Đ/c Nguyễn Văn Ảnh - Ủy viên

4. Đ/c Vũ Thị Hồng - Ủy viên

5. Đ/c Nguyễn Văn Thương - Ủy viên