Tỉnh đoàn hưng yên
Thành phố hưng yên
Bộ máy tổ chức

DANH SÁCH

Ủy viên Ban Thư ký Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

------

 

TT

Họ và tên

Chức vụ công tác

hiện nay

 

Chức danh

1

 

Vũ Hồng Luyến

               Bí thư  Tỉnh đoàn

Chủ tịch Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III

2

 

Nguyễn Văn Ảnh

UV BTV, Trưởng Ban TTN-TH  Tỉnh đoàn

Phó Chủ tịch Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III

3

 

Phạm Thị Hậu

UV BTV, Phó trưởng Ban TTN -TH Tỉnh đoàn

UV BTK Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III

4

 

Đỗ Thị Thủy

Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Hưng Yên

UV BTK Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III

 

5

 

Nguyễn Thị Ngát

Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Tài chính Quản trị kinh doanh

UV BTK Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III

 

6

Hoàng Thị Thảo

Chủ tịch Hội Sinh viên trường CĐ Cộng đồng HY

UV BTK Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III

 

 

DANH SÁCH

Ban Chấp hành Hội Sinh viên VN tỉnh khóa III, nhiệm kỳ 2018-2023

------

 

TT

Họ và tên

Đơn vị

SĐT

 
 

1

Vũ Hồng Luyến

Bí thư Tỉnh đoàn

0912332688

 

2

Nguyễn Văn Ảnh

Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh đoàn

0918586863

 

 

3

Phạm Thị Hậu

 

Phó Trưởng Ban TTN-TH Tỉnh đoàn

0918587068

 

 

4

Đỗ Thị Thủy

Chủ tịch HSV trường ĐH SPKT HY

0972278143

 

 

5

Nguyễn Thị Ngát

Chủ tịch HSV trường ĐH TCQTKD

0918426065

 

 

6

Hoàng Thị Thảo

Chủ tịch HSV trường CĐCĐHY

0979381227

 

 

7

Phạm Ngọc Bình

Chủ tịch HSV trường CĐCNHY

0931528818

 

 

8

Đặng Cao Đài

Chủ tịch HSV trường CĐ Y tế HY

0963530598

 

 

9

Nguyễn Ngọc Tú

UV BCH Đoàn trường CĐ CĐ&TL

01655044188

 

 

10

Phùng Đức Huân

Sinh viên trường ĐHSPKT HY

01629455777

 

11

Hà Đình Lợi

Sinh viên Trường ĐHSPKT HY

0901519336

 

12

Hoàng Thị Hiền

Sinh viên Trường ĐHSPKT HY

01652211109

 

13

Đàm Mai Linh

Sinh viên Trường ĐH TCQT-KD

01255221299

 

14

Nguyễn Đức Nam Anh

Sinh viên Trường ĐH TCQT-KD

01626589494

 

15

Vũ Thị Quỳnh An

Sinh viên Trường ĐH TCQT-KD

0988480519